Svar på vanliga frågor KB0392616
E-post
Varför har min faktura eller mitt tjänstregistreringsblad avvisats?
Symtom

Why has my invoice or service entry sheet been rejected? What should I do if my invoice has been rejected?


Lösning
Fråga

Varför har min faktura eller mitt tjänstregistreringsblad avvisats? Vad gör jag om min faktura avvisats?

Svar

Fakturor kan avvisas på två sätt:

Avslag görs om fakturan inte uppfyller de fakturakrav som kunden ställt upp.

Så här kan du se orsaken till att fakturan avvisats:

  1. Klicka på Workbench > Avvisade fakturor.
  2. Klicka på länken för fakturanumret.
  3. Fakturans avslagsinformation visas överst på flikarna Detalj och Historik för fakturan.

Om du förstår varför fakturan har avvisats kan du redigera och skicka om fakturan till kunden för betalning. Kontakta din kund om du behöver ytterligare upplysningar. Din kund har mest information om hur du kan rätta till fakturan.

Ytterligare information

Om fakturastatus är Avvisad och routingstatus är Misslyckades kan du behöva kontakta SAP Ariba Customer Support och kontrollera mjukvaruinställningarna för ditt konto för att hitta och åtgärda felet.Gäller för

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess