คำถามที่ถามบ่อย KB0392616
อีเมล์
เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?
อาการ

เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงถูกปฏิเสธ? ฉันควรทำอย่างไรถ้าใบแจ้งหนี้ของฉันถูกปฏิเสธ?


การแก้ไขปัญหา

ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ:

การปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ

เมื่อต้องการตรวจทานเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก Workbench > ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ
  2. คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ของเลขที่ใบแจ้งหนี้
  3. หมายเหตุของการปฏิเสธใบแจ้งหนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแท็บ รายละเอียด และ ประวัติ ของใบแจ้งหนี้

ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถแก้ไขและส่งใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้นี้ โดยส่งไปยังลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าของคุณ

กรุณาจำไว้ว่า SAP Support ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ และไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าสถานะใบแจ้งหนี้คือ ถูกปฏิเสธ และสถานะของเส้นทางเอกสารคือ ล้มเหลว คุณอาจต้องติดต่อ SAP Support เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในการระบุเหตุผลของความล้มเหลวนำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว