Najčešća pitanja KB0392616
E-poruka
Zašto je odbijena moja faktura ili obrazac unosa usluga?
Simptom

Why has my invoice or service entry sheet been rejected? What should I do if my invoice has been rejected?


Rješenje
Pitanje

Zašto je odbijena moja faktura ili obrazac unosa usluga? Što trebam učiniti ako je moja faktura odbijena?

Odgovor

Fakture se odbijaju na jedan od ova dva načina:

Do odbijanja dolazi ako faktura krši zahtjeve za fakturiranje koje postavlja vaša stranka.

Kako biste pregledali razlog za odbijanje fakture:

  1. kliknite Workbench > Odbijene fakture.
  2. Kliknite hipervezu broja fakture.
  3. Napomene o odbijanju fakture pojavljuju se pri vrhu kartica Pojedinost i Povijest fakture.

Ako razumijete razlog odbijanja fakture, možete urediti i ponovo poslati fakturu stranci na naplatu. Ako trebate dodatno pojašnjenje, obratite se stranci. Vaša stranka ima najtočnije informacije o tome kako da ispravite svoju fakturu.

Dodatne informacije

Ako faktura ima status Odbijeno, a usmjeravanje ima status Nije uspjelo, možda ćete se trebati obratiti podršci za stranke SAP Aribe kako bi se provjerile postavke softvera vašeg računa te ustanovio i otklonio razlog neuspjeha.Primjenjuje se na

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost