Συνήθεις ερωτήσεις KB0392616
E-mail
Γιατί απορρίφθηκε το τιμολόγιο ή το φύλλο καταχώρισης υπηρεσίας μου;
Σύμπτωμα

Why has my invoice or service entry sheet been rejected? What should I do if my invoice has been rejected?


Επίλυση
Ερώτηση

Γιατί απορρίφθηκε το τιμολόγιο ή το φύλλο καταχώρισης υπηρεσίας μου; Τι πρέπει να κάνω αν το τιμολόγιό μου απορριφθεί;

Απάντηση

Τα τιμολόγια απορρίπτονται είτε:

Η απόρριψη συμβαίνει όταν το τιμολόγιο παραβιάζει τις απαιτήσεις τιμολόγησης που καθορίστηκαν από τον πελάτη σας.

Επανεξετάστε την αιτία για την απόρριψη του τιμολογίου:

  1. Πατήστε Πεδίο Εργασίας >Απορριφθέντα Τιμολόγια.
  2. Κάντε κλικ στον υπερσύνδεσμο αριθμού τιμολογίου.
  3. Οι σημειώσεις για την απόρριψη του τιμολογίου εμφανίζονται πάνω από τις καρτέλες Λεπτομέρειες και Ιστορικό του τιμολογίου.

Αν κατανοείτε την αιτία απόρριψης τιμολογίου, μπορείτε να επεξεργαστείτε και επανυποβάλετε το τιμολόγιο για πληρωμή στον πελάτη. Αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον πελάτη. Ο πελάτης έχει τις πιο ακριβείς πληροφορίες για τον τρόπο διόρθωσης του τιμολογίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Αν η κατάσταση τιμολογίου είναι Απορριφθέν και η κατάσταση δρομολόγησης είναι Απέτυχε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών Ariba της SAP για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις λογισμικού στον λογαριασμό σας για να ταυτοποιήσετε και να διορθώσετε την αιτία αποτυχίας.Ισχύουν για

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο