Svar på vanliga frågor KB0399148
E-post
Hur kan jag bestrida min Ariba-faktura?
Fråga

Hur bestrider jag min faktura från Ariba?

Svar

Om du tror att din Ariba-faktura beräknats felaktigt kan du skapa ett specifikationsärende på följande sätt:

  1. Klicka på dina initialer > Tjänsteabonnemang i det övre högra hörnet av applikationen.
  2. Klicka på fliken Obetalda fakturor och leta reda på fakturan.
  3. Klicka på  under Åtgärd till höger 
  4. Välj en orsak i listrutemenyn och ange en ange en så detaljerad orsak som möjligt till din bestridan i avsnittet Kommentar.
  5. Dubbelkolla att kontaktinformationen under Kontaktuppgifter är korrekt.
  6. Klicka på Skicka.

Din begäran skickas till fakturateamet och du kontaktas av en representant.

Ytterligare information

Innan du skapar ett specifikationsärende rekommenderar vi att du granskar din transaktionsaktivitetsrapport, som listar alla dokument som använts för att beräkna dina Ariba-avgifter. Du kan se transaktionsaktivitetsrapporten genom att klicka påikonen Visa transaktionsaktivitetsrapport som visas till höger om din faktura under kolumnen Åtgärd på fliken Obetalda fakturor.


Gäller för

Ariba Network > Subscription fees

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess