Vanlige spørsmål KB0399148
E-post
Hvordan bestrider jeg Ariba-fakturaen?
Symptom

How do I dispute my SAP Business Network bill?


Løsning
Spørsmål

Hvordan bestrider jeg fakturaen fra Ariba?

Svar

Hvis du tror at Ariba-fakturaen er feilberegnet, kan du bestride den ved å gjøre følgende:

  1. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på initialene dine > Tjenesteabonnementer.
  2. Klikk på fanen for åpne fakturaer, og finn fakturaen.
  3. Klikk på under Handling til høyre. 
  4. Velg en sak fra rullegardinmenyen, og oppgi en årsak i delen Kommentar med så mange detaljer som mulig.
  5. Dobbeltkontroller at kontraktsinformasjonen som vises under Kontaktdata, er riktig.
  6. Klikk på Send.

Forespørselen blir sendt til fakturateamet, og du blir kontaktet av en representant.

Tilleggsinformasjon

Før du oppretter en sak, anbefaler vi at du undersøker transaksjonsaktivitetsrapporten, som viser alle dokumentene som er brukt til å beregne dine Ariba-avgifter. Du kan vise transaksjonsaktivitetsrapporten ved å klikke på ikonet Vis transaksjonsaktivitetsrapport, som vises til høyre for fakturaen under kolonnen Handling på fanearket Åpne fakturaer.


Se også

Prior to creating a dispute case, we advise that you check your transaction activity report, which lists all the documents used to calculate your SAP Business Network fees.

You can view the transaction activity report by clicking the Display Transaction Activity Report icon to the right of your bill under the Action column on the Open Bills tab.

You can also upload and attach any supporting documentation to your dispute case.Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern