Svar på vanliga frågor KB0399615
E-post
Var finns min transaktionsaktivitetsrapport (TAR)?
Fråga

Var finns min transaktionsaktivitetsrapport (TAR)? Var är min transaktionsaktivitetsrapport?

Svar
  1. Klicka på[användarinitialer]>Tjänsteabonnemang i det övre högra hörnet av applikationen.
  2. Klicka på Obetalda fakturor.
  3. Rulla till höger av fakturan och klicka på ikonen  för Transaktionsaktivitetsrapport eller ikonen  för Tröskelvärdesrapport för transaktionsavgifter.
Ytterligare information

Det kan ta 24-48 arbetstimmar att generera transaktionsaktivitetsrapporten efter att Ariba har utfärdat din abonnemangsfaktura. Klicka för mer information om SAP Ariba-abonnemangsrapporter.


Gäller för

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Subscription fees

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess