Często zadawane pytanie KB0399148
E-mail
Jak mogę zakwestionować swoją fakturę Ariba?
Pytanie

Jak mogę zakwestionować swoją fakturę z Ariba?

Odpowiedź

Jeśli uważasz, że Twoja faktura Ariba została obliczona nieprawidłowo, możesz utworzyć przypadek sporny w następujący sposób:

  1. W prawym górnym rogu aplikacji kliknij swoje inicjały > Subskrypcje usług.
  2. Kliknij kartę Otwarte faktury i zlokalizuj fakturę.
  3. W sekcji Czynność po prawej stronie kliknij  
  4. Wybierz przyczynę przypadku spornego z menu rozwijalnego i wprowadź ją w sekcji Komentarz, podając możliwie najwięcej szczegółów.
  5. Sprawdź dwa razy, czy informacje kontaktowe w sekcji Dane kontaktowe są poprawne.
  6. Kliknij Wyślij.

Twoje zgłoszenie zostanie wysłane do zespołu fakturowania, a z Tobą skontaktuje się odpowiedni przedstawiciel.

Informacje dodatkowe

Przed utworzeniem przypadku spornego zalecamy sprawdzenie raportu działań transakcji, w którym wymienione są wszystkie dokumenty używane do obliczania opłat Ariba. Możesz przejrzeć raport działań transakcji klikając ikonę Wyświetl raport działań transakcji pojawiającą się po prawej stronie Twojej faktury pod kolumną Czynność na karcie Otwarte faktury.


Dotyczy

Ariba Network > Opłaty subskrypcyjne

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność