ЧЗВ KB0399148
Имейл
Как да оспоря сметката ми в Ariba?
Симптом

How do I dispute my SAP Business Network bill?


Разрешение
Въпрос

Как да оспоря сметката ми от Ariba?

Отговор

Ако смятате, че сметката ви в Ariba е изчислена неправилно, можете да създадете спорен случай, като направите следното:

  1. В горния десен ъгъл на приложението кликнете върху своите инициали > Абонаменти за услуги.
  2. Кликнете върху таб страницата Открити сметки и намерете сметката.
  3. Под Действие отдясно, кликнете върху  
  4. Изберете причина от падащото меню и опишете причината за оспорвания случай в раздела Коментар възможно най-подробно.
  5. Проверете внимателно дали информацията за контакт, дадена под Данни за контакт, е вярна.
  6. Кликнете върху Изпращане.

Вашата заявка ще бъде изпратена на екипа по изготвяне на сметки и техен представител ще се свърже с вас.

Допълнителна информация

Преди да създадете спорен случай, съветваме ви да проверите отчета за активност на транзакциите ви, който показва всички документи, използвани за изчислението на таксите ви за Ariba. Можете да прегледате отчета за транзакциите, като кликнете върху иконата Показване на отчета за активност на транзакциите, която се появява отдясно на сметката в колоната Действие на таб страницата Открити сметки.


Вижте също

Prior to creating a dispute case, we advise that you check your transaction activity report, which lists all the documents used to calculate your SAP Business Network fees.

You can view the transaction activity report by clicking the Display Transaction Activity Report icon to the right of your bill under the Action column on the Open Bills tab.

You can also upload and attach any supporting documentation to your dispute case.Прилага се за

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Абонаментни такси

Условия за използване  |  Авторско право  |  Политика за сигурност  |  Поверителност