FAQ KB0399148
E-mail
Hoe teken ik bezwaar aan voor mijn Ariba-rekening?
Symptoom

How do I dispute my SAP Business Network bill?


Oplossing
Vraag

Hoe teken ik bezwaar aan voor mijn rekening van Ariba?

Antwoord

Als u vindt dat uw Ariba-rekening onjuist is berekend, kunt u bezwaar aantekenen. Ga hierbij als volgt te werk:

  1. Klik in de rechterbovenhoek van de toepassing op uw initialen > Serviceabonnementen.
  2. Klik op het tabblad Openstaande rekeningen en zoek de rekening op.
  3. Klik onder Actie aan de rechterkant op  
  4. Selecteer een reden uit het vervolgkeuzemenu en voer een reden in voor uw bezwaar in de sectie Opmerking. Geef zoveel mogelijk informatie op.
  5. Controleer of de contactgegevens onder Contactgegevens juist zijn.
  6. Klik op Verzenden.

Uw aanvraag wordt verzonden naar het factureringsteam en er wordt contact met u opgenomen door een medewerker.

Aanvullende informatie

Voordat u bezwaar aantekent, raden we u aan om uw transactieactiviteit-rapport te controleren. Dit rapport bevat alle documenten die worden gebruikt om uw Ariba-kosten te berekenen. U kunt het transactieactiviteit-rapport bekijken door te klikken op het pictogram Transactieactiviteit-rapport weergeven rechts naast uw rekening in de kolom Actie op het tabblad Openstaande rekeningen.


Zie ook

Prior to creating a dispute case, we advise that you check your transaction activity report, which lists all the documents used to calculate your SAP Business Network fees.

You can view the transaction activity report by clicking the Display Transaction Activity Report icon to the right of your bill under the Action column on the Open Bills tab.

You can also upload and attach any supporting documentation to your dispute case.Van toepassing op

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Abonnementskosten

Gebruiksvoorwaarden  |  Copyright  |  Veiligheidsverklaring  |  Privacy