Συνήθεις ερωτήσεις KB0404724
E-mail
Τί είναι μία έγκυρη αμφισβήτηση τιμολόγησης;
Ερώτηση

Τί είναι μία έγκυρη αμφισβήτηση τιμολόγησης;

Απάντηση

Σε περίπτωση που έχετε τους παρακάτω λόγους αμφισβήτησης και ισχύουν οι προϋποθέσεις, παρακαλώ δημιουργήστε μία διαφωνία από τον λογαριασμό σας έτσι ώστε η ομάδα τιμολόγησης να μπορεί να την διευθετήσει το συντομότερο.

Υποβάθμιση στο Βασικό

Προϋποθέσεις:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Οταν δημιουργείτε για πρώτη φορά έναν λογαριασμό Ariba Network, δεν υπάρχουν προκαταβολικά κόστη. Ωστόσο, εάν ξεπεράσετε τα καθορισμένα όρια των 5 παραστατικών (POs και τιμολόγια) και $50,000, ο λογαριασμός σας καθίσταται χρεώσιμος ( Επιχειρηματικός λογαριασμός).

 

Υποβάθμιση σε ένα κατώτερο πακέτο

Προϋποθέσεις:

 

Συναλλαγές με ΣΦΑΛΜΑ

Σημαντικό:

 

Εξαιρέσεις

Προϋποθέσεις:

Οι παρακάτω εξαιρέσεις θα ισχύσουν με τα σωστά πιστοποιητικά. Μάθετε πώς να φορτώσετε ένα πιστοποιητικό στον λογαριασμό σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 

Λογαριασμός Λήξης/Διαγραφής

Προϋποθέσεις:


Ισχύουν για

Ariba Network > Subscription fees

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο