คำถามที่ถามบ่อย KB0404724
อีเมล์
ข้อโต้แย้งการวางบิลที่ถูกต้องคืออะไร?
คำถาม

ข้อโต้แย้งการวางบิลที่ถูกต้องคืออะไร?

คำตอบ

กรณีที่คุณมีเหตุผลในการโต้แย้งดังต่อไปนี้และเป็นไปตามเงื่อนไข กรุณาสร้างข้อโต้แย้งจากบัญชีของคุณเพื่อให้ทีมวางบิลแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วที่สุด

ดาวน์เกรดเป็น Standard

เงื่อนไข:

สิ่งสำคัญ:

เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี Ariba Network เป็นครั้งแรก จะไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าใดๆ แต่ถ้าคุณมีรายการเกินค่าจำกัด 5 เอกสาร (คำสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้) และ $50,000 สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ บัญชีของคุณจะถูกคิดค่าธรรมเนียม (บัญชีองค์กร)

 

ดาวน์เกรดเป็นแพคเกจที่ต่ำลงมา

เงื่อนไข:

 

ธุรกรรมมีข้อผิดพลาด

สิ่งสำคัญ:

 

การยกเว้น

เงื่อนไข:

การยกเว้นต่อไปนี้จะมีผลกับการรับรองที่เหมาะสม เรียนรู้วิธีการอัพโหลดใบรับรองได้ในบัญชีของคุณ

สิ่งสำคัญ:

 

ทำให้บัญชีหมดอายุ/ลบบัญชี

เงื่อนไข:


นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว