Najčešća pitanja KB0404724
E-poruka
Što je valjan spor o fakturiranju?
Pitanje

Što je valjan spor o fakturiranju?

Odgovor

Ako imate sljedeće razloge za spor i primjenjuju se odgovarajući uvjeti, u svojem računu stvorite spor kako bi ga tim za fakturiranje mogao čim prije riješiti.

Smanjenje razine na standardnu

Uvjeti:

VAŽNO:

Pri prvoj registraciji za račun za Ariba Network nema nikakvih početnih troškova. Ako prekoračite naše kvalifikacijske pragove od 5 dokumenata (narudžbenica i faktura) i 50.000 $, vaš račun postaje naplativ (račun poduzeća).

 

Smanjenje na paket niže razine

Uvjeti:

 

Transakcije S POGREŠKOM

Važno:

 

Izuzeća

Uvjeti:

Sljedeća izuzeća valjana su uz odgovarajuće certifikate. Saznajte kako prenijeti certifikat u svoj račun.

VAŽNO:

 

Istek/brisanje računa

Uvjeti:


Primjenjuje se na

Ariba Network > Subscription fees

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost