Svar på vanliga frågor KB0404724
E-post
Vad är ett giltigt faktureringsbestridande?
Fråga

Vad är ett giltigt faktureringsbestridande?

Svar

Om du har följande orsaker till att bestrida och villkoren uppfylls, skapa ett bestridande från ditt konto så att faktureringsavdelningen kan lösa den så snart som möjligt.

Nedgradera till standard

Villkor:

VIKTIGT:

Det kostar inget att registrera ett Ariba Network-konto. Men om du överskrider våra tröskelvärden på 5 dokument (inköpsordrar och fakturor) och 50 000 $ blir ditt konto debiterbart (företagskonto).

 

Nedgradera till ett paket på lägre nivå

Villkor:

 

FELAKTIGA transaktioner

Viktigt:

 

Befrielser

Villkor:

Följande befrielser är giltiga med de rätta certifieringarna. Läs om hur du laddar upp ett certifikat till ditt konto.

VIKTIGT:

 

Radera konto eller låta det löpa ut

Villkor:


Gäller för

Ariba Network > Subscription fees

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess