Svar på vanliga frågor KB0397437
E-post
Hur skapar jag en inköpsorderbaserad faktura?
Fråga

Hur skapar jag en inköpsorderbaserad faktura?

Svar

Klicka på Workbench > Beställningar (eller annan beställningsbaserad panelruta). Utför en av följande åtgärder:

Vart och ett av dessa alternativ utför samma åtgärd men du kan välja det första steget beroende på dina preferenser. När du har slutfört det första steget gör du följande:

  1. På sidan Skapa faktura, anger du fakturanummer, fakturadatum och annan rubriknivåinformation om fakturan i områdetÖversikt.
    (Valfritt) Ange skatter, frakt, särskild hantering och rabatter på rubriknivå.
  2. Klicka på Visa/redigera adresser i avsnitten Översikt, Frakt och Ytterligare fält för att granska och redigera adresser.
  3. Lägg till andra element som betalningsvillkor, kommentarer eller bilagor genom att klicka på Lägg till i rubrik och välja bland tillgängliga alternativ.
  4. Ange all övrig information som kunden begär i området Ytterligare information.
  5. Klicka på Uppdatera högst upp eller längst ner på sidan för att uppdatera beräknade fält om du lägger till eller ändrar belopps- eller prisfält.
  6. Ange eller ändra orderradsinformation för fakturan vid behov.

När du är klar med föregående steg klickar du på Nästa för att granska fakturan innan du skickar den.

  1. Granska fakturan och gör eventuella slutliga ändringar.
  2. Klicka på Skicka.
Ytterligare information

Om alternativet Skapa faktura inte är tillgängligt i din beställning, klicka här.

För att se en video med tips inom detta ämne, klicka här.


Gäller för

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess