Vanlige spørsmål KB0397437
E-post
Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?
Symptom

Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?


Løsning

Hvis du skal opprette en innkjøpsordrebasert (IO-basert) faktura, må du først finne innkjøpsordren:

 1. Gå til fanen Arbeidsbenk øverst på siden.
 2. Klikk på flisen Ordrer for å vise alle ordrer.
 3. Klikk på Rediger filter for å utvide filteralternativene.
 4. Skriv innkjøpsordrenummeret i feltet Ordrenumre.
 5. Velg knappen Nøyaktig treff under innkjøpsordrenummeret.
 6. Klikk på Bruk.

Når du har funnet innkjøpsordren:

 1. Klikk på innkjøpsordrenummeret for å vise detaljer.
 2. Velg Opprett faktura> Standardfaktura.
 3. Angi fakturanummer, fakturadato og annen informasjon om fakturaen på overskriftsnivå, i området Sammendrag. Alle felt som er merket med en stjerne (*), er obligatoriske.
 4. Angi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialbehandling og rabatter om nødvendig.
 5. Klikk på Vis/rediger adresser i delene Sammendrag, Forsendelse og Tilleggsfelt for å kontrollere og redigere adresseinformasjon.
 6. Angi annen informasjon som kunden ber om, i området Tilleggsfelt.

Du kan også legge til andre elementer som betalingsvilkår, kommentarer eller vedlegg ved å klikke på Legg til i overskrift, og velge fra de tilgjengelige alternativene.

 1. Sørg for at riktig Kvantum, Enhet, Enhetspris og Delsum er angitt for posisjonene.
 2. Hvis veksleikonet er grått i kolonnen Inkluder, betyr det at posisjonen ikke er inkludert. Klikk direkte på veksleikonet slik at det blir grønt, som angir at posisjonen er inkludert.
 3. Klikk på Oppdater øverst eller nederst på siden for å oppdatere eventuelle beregnede felt hvis du legger til eller endrer beløps- eller prisfelt.
 4. Angi eller endre posisjonsinformasjon for fakturaen hvis det er nødvendig, og velg Oppdater på nytt etter at du har gjort endringene.

Når du har utført trinnene ovenfor, klikker du på Neste øverst eller nederst på siden for å kontrollere fakturaen før du sender den.

 1. Gå gjennom fakturaen og gjør de siste endringene. (Hvis du trenger å redigere, kan du velge Forrige).
 2. Klikk på Send.

Se også

Hvis alternativet Opprett faktura ikke er tilgjengelig på innkjøpsordren, se Hvorfor er ikke alternativet Opprett faktura tilgjengelig i innkjøpsordren?

Hvis du vil gå tilbake til fakturaen du sendte, se Hvordan finner jeg fakturaen jeg har sendt?.Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (innkjøpsordrer, leveringsmeldinger og varemottak)

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern