Najčešća pitanja KB0397437
E-poruka
Kako stvoriti fakturu zasnovanu na narudžbenici?
Simptom

Kako stvoriti fakturu zasnovanu na narudžbenici?


Rješenje

Kako niste stvorili fakturu zasnovanu na narudžbenici, prvo morate locirati narudžbenicu:

 1. Idite na karticu Workbench na vrhu stranice.
 2. Kliknite pločicu Narudžbe kako biste vidjeli sve narudžbe.
 3. Kliknite Uredi filtar kako biste proširili mogućnosti filtriranja.
 4. Unesite broj narudžbenice u polje Brojevi narudžbe.
 5. Odaberite gumb Točno podudaranje ispod broja narudžbenice..
 6. Kliknite Primijeni.

Kad pronađete narudžbenicu:

 1. kliknite broj narudžbenice ka prikaz njenih pojedinosti.
 2. Odaberite Stvori fakturu > Standardna faktura.
 3. Unesite Broj fakture, Datum fakture i druge informacije razine zaglavlja o fakturi, u odjeljku Sažetak. Sva polja sa zvjezdicom (*) obvezna su.
 4. Po potrebi, unesite poreze razine zaglavlja, otprema, posebno rukovanje i popuste.
 5. Kliknite Prikaži/uredi adrese u odjeljcima Sažetak, Otprema i Dodatna polja kako biste pregledali ili uredili pojedinosti adresa.
 6. U područje Dodatna polja unesite sve ostale informacije koje traži vaša stranka.

Možete dodati i druge elemente, kao što su uvjeti plaćanja, komentari ili prilozi, klikom na Dodaj zaglavlju i odabirom iz dostupnih mogućnosti.

 1. Pripazite da veše pojedinačne stavke imaju točnu Količinu, Jedinicu, Jediničnu cijenu i Podzbroj.
 2. U stupcu Uključi, ako je prekidač siv, to znači da pojedinačna stavka nije uključena. Kliknite izravno na prekidač kako bi postao zelene, što označava da je pojedinačna stavka uključena.
 3. Kliknite Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice kako biste ažurirali sva izračunata polja ako dodajete ili mijenjate bilo koje polje iznosa ili stope.
 4. Po potrebi unesite ili izmijenite informacije pojedinačne stavke za fakturu te ponovo odaberite Ažuriraj nakon što napravite bilo kakve promjene.

Kad dovršite prethodne korake, kliknite Sljedeće na vrhu ili dnu stranice kako biste fakturu pregledali prije slanja.

 1. Pregledajte fakturu i izvedite završne promjene. (Ako morate uređivati, možete odabrati Prethodno).
 2. Kliknite Pošalji.

Također vidi

Ako mogućnost Stvori fakturu nije dostupna u vašoj narudžbenici, pogledajte Zašto u mojoj narudžbenici nije dostupna mogućnost Stvori fakturu?

Za ponovni pristup poslanoj fakturi, pogledajte Kako mogu pronaći svoju poslanu fakturu?.Primjenjuje se na

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (narudžbenice, obavijesti o otpremi & prijemi robe)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost