Συνήθεις ερωτήσεις 164016
E-mail
Όταν έχω κάποια ερώτηση ή κάποιο πρόβλημα πρέπει να επικοινωνήσω με την Ariba ή τον πελάτη μου;

Δεν είστε σίγουροι με ποιον να επικοινωνήσετε όταν έχετε μία ερώτηση ή κάποιο πρόβλημα; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Η Υποστήριξη Πελάτων SAP Ariba θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας, αλλά οι πελάτες σας είναι οι πιο κατάλληλοι να σας εξηγήσουν τί χρειάζονται σύμφωνα με τις δικές τους εσωτερικές επιχειρηματικές διαδικασίες.

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πότε θα επικοινωνήσετε με το SAP Ariba και πότε θα επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας.

Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις εξής περιοχές:

Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή λογαριασμών αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις εξής περιοχές:

Αν έχετε απορίες που δεν καλύπτονται εδώ, μπορείτε να αναζητήσετε το Κέντρο Βοήθειας για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση, τη χρήση ή την κατανόηση του λογαριασμού σας Ariba.

Καθώς πλοηγήστε στο Ariba, τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο Κέντρο Βοήθειας θα αλλάξουν αυτόματα βάσει του τι κάνετε σε κάθε σελίδα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πώς να επικοινωνήσω με τον πελάτη μου ως χρήστη του Βασικού λογαριασμού;

Πώς να επικοινωνήσω με τον πελάτη μου ως χρήστη του Επιχειρηματικού λογαριασμού;

Πώς να επικοινωνήσω με τον ιδιοκτήτη ενός γεγονότος προμηθειών;


Ισχύουν για

Ariba Network
SAP Ariba Sourcing

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο