ЧЗВ 164016
Имейл
Когато имам въпрос или проблем, с Ariba или с моя клиент да се свържа?

С кого да се свържа, когато имам въпрос или проблем? Можем да изясним това.

Отделът по поддръжката на клиенти на SAP Ariba ще ви помогне да разберете как да използвате акаунта си, но вашите клиенти най-добре могат да обяснят от какво се нуждаят според собствените им вътрешни бизнес процеси.

Следната информация може да ви помогне да определите кога да се свържете със SAP Ariba и кога да се свържете с клиента си.

Свържете се с клиента си, ако имате въпроси за следните области:

Свържете се с администратора на акаунта си, ако имате въпроси за следните области:

Ако имате въпроси за области извън изброените по-горе, можете да разгледате или търсите в Помощния център информация за навигиране, използване или разучаване на вашия акаунт в Ariba.

Докато навигирате в Ariba, показваното в Помощния център съдържание ще се променя автоматично според това, какво правите на всяка страница.

Допълнителна информация

Как да се свържа с клиента си като потребител на стандартен акаунт?

Как да се свържа с клиента си като потребител на корпоративен акаунт?

Как да се свържа със собственика на събитие за ресурсно осигуряване?


Прилага се за

Ariba Network
SAP Ariba Sourcing

Условия за използване  |  Авторско право  |  Политика за сигурност  |  Поверителност