Svar på vanliga frågor KB0394324
E-post
Varför kan jag inte hitta en händelse?
Fråga

Varför kan jag inte hitta en händelse?

Svar

Det kan finnas flera orsaker till att du inte ser en upphandlingshändelse som ditt företag bjudits in till. Nedan presenteras olika scenarier som kan inträffa:

Fick du en inbjudan till händelsen?

Köpare bjuder in leverantörer till händelser genom att välja varje deltagare, så det är möjligt att endast en person från företaget har mottagit en inbjudan. Endast de som bjudits in till händelsen har åtkomst.

Om du vill begära en inbjudan för egen del eller för andra personer från din organisation måste du kontakta projektledaren.

Har du loggat in på rätt konto?

Du kanske har mer än ett Ariba-konto. Om du har flera konton, kontrollera att du loggat in på det konto som bjudits in.

Är du på Ariba Sourcing-plattformen?

Om du ser Ariba Network, Ariba Discovery eller Ariba Contracts i det övre vänstra hörnet av applikationen är du på en annan plattform inom ditt Ariba Commerce Cloudkonto och kan inte se händelsen där. Klicka på listrutemenyn i det övre vänstra hörnet av applikationen och välj Förslag. Då kommer du till Ariba Sourcing-plattformen och kan se de händelser som du bjudits in till.

Har du fyllt i din kundbegärda profil?

Vissa kunder kräver att du anger viss information innan du kan se några bud.

Om du loggar in på ditt konto och får följande meddelande, så måste du slutföra profilen som begärts av kund:

Din kund har begärt att du ska ange följande information innan de gör affärer med dig.

Klicka på Gå till företagsprofil och fyll i nödvändiga fält. Efter att du angivit den begärda informationen kan du delta i händelserna.

Är du utelåst från händelsen?

Om din användare är utelåst från händelsen av köparen så ser du inte händelsen på din panel. Kontrollera din e-post för att se om du fått meddelande om utelåsning från händelsen. Kontakta i så fall kunden för att få åtkomst.

Omdirigeras du till en tom sida när du klickar på en händelse i ditt konto?

Säkerhetsfunktioner på din dator kan orsaka att en tom sida visas när du öppnar en händelse. Använd följande steg för att lösa detta problem: 

  1. Kontrollera URL:en på den tomma eller svarta sidan.
  2. Om URL:en börjar med HTTP, ändra den då till HTTPS.
  3. Navigera till den nya sidan.
  4. Godkänn eventuella säkerhetsvarningar som visas i din webbläsare.

Har köparen bara planerat in händelsen för publicering i stället för att publicera den direkt?

Köpare kan planera in en publiceringstid för sin händelse och fram till den planerade tidpunkten kan du inte se innehållet i händelsen. Om du tror att detta är fel eftersom köparen har bett dig att titta på innehållet, så måste du kontakta kunden direkt.

 


Gäller för

Ariba Network
Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
Strategic Contracts
Strategic Sourcing > Sourcing Events
Strategic Sourcing > Strategic Sourcing - Supplier Status In Event
Supplier Lifecycle & Performance

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess