Często zadawane pytanie KB0394121
E-mail
Kiedy moja faktura zostanie zapłacona? (Użytkownicy konta Enterprise)
Symptom

When will my invoice be paid?


Rozwiązanie
Pytanie

Kiedy moja faktura zostanie zapłacona?

Odpowiedź

Płatności nie są przetwarzane przez SAP Ariba, ale klient może wczytać szczegóły płatności na Twoje konto, by umożliwić ich przegląd.

Informacje o płatności można znaleźć na karcie Płatności. Jeśli klient zdecyduje się na uzupełnienie informacji o płatności, możesz uzyskać do nich dostęp, przechodząc na kartę Płatności, a następnie wybierając jedną z opcji menu: Płatności przedterminowe, Zaplanowane płatności, Powiadomienia o płatności. Przyjęcia można znaleźć, przechodząc na kartę Realizacja  i wybierając Przyjęcia towarów.

Jeśli klient nie udostępnił informacji dotyczących planowanej płatności lub powiadomienia o płatności, najlepszym sposobem na ustalenie, kiedy faktura zostanie zapłacona jest skontaktowanie się z klientem. Zwróć uwagę, że Dział obsługi klienta SAP Ariba nie udziela informacji dotyczących płatności za fakturę. Obowiązkiem klienta jest poinformowanie Cię o dacie płatności.

Informacje dodatkowe

Po przesłaniu faktury klient otrzymuje fakturę i zaczyna ją przetwarzać. Jeśli nie ma w niej żadnych błędów, zatwierdza ją do płatności, co powoduje zmianę jej statusu na Zawierdzona. Zazwyczaj płatność powinna wpłynąć zgodnie z ustalonym terminem płatności netto określonym w zamówieniu liczonym od daty zatwierdzenia faktury.Dotyczy

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność