Najčešća pitanja KB0394121
E-poruka
Kada će moja faktura biti plaćena? (Korisnici računa poduzeća)
Simptom

When will my invoice be paid?


Rješenje
Pitanje

Kada će moja faktura biti plaćena?

Odgovor

Plaćanja se ne obrađuju putem SAP Aribe, ali vaša stranka može prenijeti pojedinosti plaćanja u vaš račun kako biste imali uvid.

Informacije o plaćanju mogu se pronaći na kartici Plaćanja. Ako vam vaša stranka odluči dostaviti informacije o plaćanju, može im pristupiti odlaskom na Plaćanja, a zatim odabirom jedne od sljedećih stavki izbornika: Prijevremena plaćanja, Planirana plaćanja, Doznake. Prijemi se mogu pronaći odlaskom na karticu Realizacija  i odabirom Prijemi robe.

Ako stranka nije navela informacije o planiranom plaćanju ili doznaci, najbolji način da otkrijete kad će faktura biti plaćena jest da se obratite stranci. Uzmite u obzir da podrška za stranke SAP Aribe ne pruža informacije o plaćanju vaših faktura. Stranka je odgovorna obavijestiti vas o tome kad ćete biti plaćeni.

Dodatne informacije

Nakon što pošaljete fakturu, stranka je prima i počinje je obrađivati. Ako u fakturi nema pogrešaka, vaša stranka odobrava plaćanje fakture, čime mijenja status fakture na Odobreno. Obično se plaćanja trebaju primati na osnovi postavljenih neto uvjeta plaćanja, redoslijedom koji prati datum odobrenja fakture.Primjenjuje se na

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost