คำถามที่ถามบ่อย KB0394388
อีเมล์
เหตุใดฉันจึงไม่พบคำสั่งซื้อ?
อาการ

Why can't I find a purchase order?


การแก้ไขปัญหา
ปัญหา

เหตุใดฉันจึงไม่พบคำสั่งซื้อ?

วิธีแก้ไข

1. ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าคุณมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แอคทีฟกับลูกค้าของคุณ

 1. เข้าสู่ระบบบัญชี SAP Ariba Network ของคุณ
 2. คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้] > การตั้งค่า ในมุมบนขวาของหน้า แล้วเลือก ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  ลูกค้าของคุณควรอยู่ในรายการใต้แท็บ ความสัมพันธ์ปัจจุบัน

  ถ้าคุณไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับลูกค้าที่มีปัญหาอยู่ คุณจะต้องให้ Ariba Network ID (ANID) ของคุณกับลูกค้า และให้ลูกค้าส่งคำขอสร้างความสัมพันธ์มาให้คุณ

2. ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แอคทีฟอยู่ ให้ค้นหาคำสั่งซื้อดังนี้   

 1. ไปยังแท็บ Workbench ที่ด้านบนของหน้า
 2. เลือก คำสั่งซื้อ เพื่อดูคำสั่งซื้อทั้งหมด
 3. คลิก แก้ไขตัวกรอง เพื่อขยายตัวเลือกตัวกรอง
 4. ป้อนเลขที่คำสั่งซื้อลงในฟิลด์ เลขที่คำสั่งซื้อ
 5. เลือกปุ่มตัวเลือก ตรงกันทั้งหมด ด้านล่างของเลขที่ใบแจ้งหนี้
 6. คลิก นำไปใช้

  ค่าตั้งต้นของ Tile ใน Workbench คือให้แสดงเอกสารจาก 31 วันที่ผ่านมา แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนช่วงวันที่เพื่อแสดงเอกสารภายในช่วง 365 วัน หลังจากที่คุณคลิก นำไปใช้ สำหรับพารามิเตอร์การค้นหา ให้คลิก เก็บบันทึกตัวกรอง เพื่อกรองผลลัพธ์ของเอกสารได้อย่างง่ายดาย

3. ถ้ายังไม่เห็นคำสั่งซื้อของคุณ ให้ทำดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บางครั้งคุณอาจได้รับข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่คุณจะไม่สามารถค้นหาคำสั่งซื้อนั้นได้ในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้า ID เอกสารคำสั่งซื้อขึ้นต้นด้วย "PR" ซึ่งอาจแสดงแทนหมายเลขใบขอสั่งซื้อ หมายความว่าคำขอของลูกค้าต้องการการอนุมัติภายในก่อน คุณจึงจะได้รับคำสั่งซื้อ ติดต่อลูกค้าของคุณเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุมัติของคำสั่งซื้อดังกล่าว

 นำไปใช้กับ

Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว