FAQ KB0394765
E-mail
Foutmeldingen voor facturen

Hieronder wordt een lijst weergegeven met mogelijke foutmeldingen die door Ariba Network worden gegenereerd voor facturen. De systeemmeldingen worden gegenereerd als tijdens de factuurbewerking fouten worden gedetecteerd wanneer leveranciers facturen indienen via welk kanaal dan ook (online, cXML, EDI of CSV).

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is. Leveranciers kunnen ook aangepaste afwijzingsmeldingen ontvangen van hun klanten. Als dit gebeurt, dienen leveranciers rechtstreeks contact op te nemen met de klant voor meer informatie.

Als u een ANERR-melding ontvangt, voert u de stappen uit die hier worden beschreven.

 

Foutnummer Foutmelding Betekenis en voorgestelde oplossing
1 INVOICE_DUPLICATE Er is al een factuur met dezelfde ID ontvangen. Dien de factuur opnieuw in met een andere ID als de factuur geen duplicaat is.
2 INVOICE_NO_ID Het factuurnummer is leeg in de ingediende factuur. Voer een factuurnummer in en dien de factuur opnieuw in.
3 SHIPPING_IN_LINE_ERROR Het element isShippingInLine geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau. De factuur geeft aan dat er verzendinformatie is opgegeven op het regelniveau, maar de factuurkop bevat ook verzendinformatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
4 SUMMARY_AND_DETAIL Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een factuuroverzicht is. Het element InvoiceDetailOrder kan alleen voorkomen op een detailfactuur Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
5 DETAIL_AND_SUMMARY Het element InvoiceDetailHeaderIndicator is strijdig met het element InvoiceDetailHeaderOrder. Het element InvoiceDetailHeaderIndicator geeft aan dat de factuur een detailfactuur is. Het element InvoiceDetailHeaderOrder kan alleen voorkomen op een factuuroverzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
6 INV_ROLE_IN_SHIPPING De contactrol in het element InvoiceDetailShipping is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
7 INV_ROLE_IN_PARTNER De contactrol in het element InvoicePartner is geen geldige waarde. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige rollen voor het contactelement. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
8 INV_LINE_DUPLICATE Er zijn meerdere factuurregelitems met dezelfde ID. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
9 ASN_NOT_FOUND In de factuur wordt verwezen naar een niet-bestaand verzenddocument. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
10 NO_PCARD_INVOICE Deze klant staat leveranciers niet toe facturen te genereren voor inkoopkaartorders.
11 PCARD_INF_ONLY Facturen voor inkoopkaartorders mogen alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het kenmerk isInformationOnly in de InvoiceDetailRequestHeader moet zijn ingesteld op Ja.
12 PO_NOT_FOUND Kan de inkooporder waarnaar wordt verwezen in de factuur niet vinden. Corrigeer het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in.
13 PO_OBSOLETE In de factuur wordt verwezen naar een verouderde, vervangen of dubbele IO. Gebruik de huidige versie van de inkooporder en dien de factuur opnieuw in.
14 MULTIPLE_PO De order-ID komt overeen met meerdere inkooporders. Gebruik het element DocumentReference in cXML om te verwijzen naar de inkooporder. U moet de lading-ID opgeven van de inkooporder die u wilt factureren.
15 NON_PO_INVOICE Deze klant accepteert geen facturen voor orders die buiten Ariba Network zijn verzonden. De factuur verwijst naar een inkooporder die niet bestaat in Ariba Network. Wijzig het inkoopordernummer en dien de factuur opnieuw in.
16 HEADER_WITH_ACCOUNT_IN_LINE De indicator isAccountingInLine moet op ‘onwaar’ worden ingesteld als het element isHeaderInvoice is ingesteld op 'waar'. In de kopfactuur kan de boekhouding niet worden opgegeven op regelitemniveau. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
17 CREDIT_DEBIT_MEMO_NOT_HEADER De indicator isHeaderInvoice moet op 'waar' worden ingesteld voor een credit- of debetnota. Een credit- of debetnota moet een kopfactuur zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
18 CREDIT_MEMO_PAYMENT Betalingsvoorwaarden zijn niet toegestaan in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
19 SHIPPING_NO_CONTACT De contactrol shipFrom of shipTo ontbreekt in het element InvoiceDetailShipping. Het element InvoiceDetailShipping moet contactelementen bevatten met zowel de rol shipFrom als de rol shipTo. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
20 DELETE_NO_REFERENCE Een verwijderingsfactuur moet een DocumentReference voor een bestaande factuur bevatten. Een factuur met een verwijderingsbewerking moet naar een bestaande factuur verwijzen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
21 NET_PAYMENT_INVALID De betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor netto betalingen in de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
22 DISCOUNT_PAYMENT_INVALID De betalingsvoorwaarden voor kortingen in de factuur komen niet overeen met de betalingsvoorwaarden voor kortingen in de order. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
23 QUANTITY_INVALID_NUMBER De waarde voor Aantal is een ongeldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
24 LINE_NUMBER_LINE_ITEM_REF_INVALID Het kenmerk lineNumber van InvoiceDetailItemReference is geen geldig getal. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
25 PO_LINE_QUANTITY_INVALID Het aantal van een regelitem overschrijdt de aantallenlimiet van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
26 PO_LINE_UOM_INVALID De meeteenheid van een factuurregelitem komt niet overeen met de meeteenheid van het oorspronkelijke regelitem van de IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
27 PO_LINE_PART_ID_INVALID De leveranciersdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de leveranciersdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
28 PO_LINE_CURRENCY_INVALID De stukprijsvaluta van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijsvaluta van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
29 PO_LINE_PRICE_INVALID De stukprijs van een factuuritem komt niet overeen met de stukprijs van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
30 PO_LINE_NOT_FOUND Het factuurregelitem bestaat niet in de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
31 CREDIT_MEMO_DUE_POSITIVE Het Verschuldigde bedrag moet negatief zijn in een creditnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
32 DEBIT_MEMO_DUE_NEGATIVE Het Verschuldigde bedrag moet positief zijn in een debetnota. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
33 EXCEPTION Er is een uitzondering opgetreden tijdens het verwerken van de IO. De factuur bevat onverwachte fouten.
34 INVALID_REF_HEADER Ongeldig element DocumentReference in de InvoiceDetailRequestHeader. In de cXML-specificatie of de DTD vindt u een lijst met geldige waarden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
35 INVOICE_UPDATE Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
36 INVOICE_UPDATE_WITH_PAYMENT Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
37 INVOICE_VALIDATION_FAIL De factuurvalidering is mislukt. De ingediende factuur bevat fouten en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
38 INVOICE_RECEIVED De ontvangst van de factuur is geslaagd.
39 BLANK_PERIOD_START_DATE Het kenmerk startDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
40 BLANK_PERIOD_END_DATE Het kenmerk endDate mag niet leeg zijn Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
41 MISSING_UNIT_RATE De UnitRate is verplicht voor werkitems. De UnitRate is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
42 MISSING_QUANTITY Het aantal is verplicht voor werkitems. Het aantal is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
43 INVALID_TIMECARD_REFERENCE Ongeldige waarde TimeCardReference voor het werkitem. De factuur verwijst naar een tijdstaat die niet bestaat in Ariba Network. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
44 MULTIPLE_TIMECARD_FOUND Er komen meerdere tijdstaten overeen met TimeCardReference in een werkitem.
45 MISSING_PERIOD De periode in het werkitem is een verplichte waarde. De periode is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
46 PERIOD_NO_MATCH De periode die is opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail komt niet overeen met de periode in de tijdstaat die is opgegeven door het element InvoiceLaborDetail.InvoiceTimeCardDetail.TimeCardReference. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
47 MISSING_PAYCODE De betalingscode is een verplichte waarde in het werkitem. UnitRate.TermReference met termName (payCode) is niet opgegeven in InvoiceDetailServiceItem met InvoiceLaborDetail. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
48 CAN_NOT_SAVE_CHANGES Het opslaan van wijzigingen in de factuur is mislukt. Wijzigingen die in de factuur zijn aangebracht, conflicteren met andere wijzigingen die door het systeem zijn aangebracht. De factuur wordt opnieuw verwerkt in de volgende geplande periode.
49 PSFT_INVOICE_STATUS_UPDATE Het bijwerken van de factuurstatus is geslaagd.
50 PSFT_INVOICE_STATUS_RESET Het opnieuw instellen van de factuurstatus op de beginstatus is geslaagd.
51 NO_CANCEL_INVOICE Deze klant staat het niet toe dat een factuur wordt geannuleerd.
52 PO_LINE_AMT_OVER_BILLING Het subtotaal van een regelitem overschrijdt de limiet voor het subtotaal van het regelitem van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
53 INVOICE_NET_AMT_OVER_LIMIT Het nettobedrag overschrijdt de limiet voor nettobedragen van de inkooporganisatie. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
54 INVOICE_UPDATE_COMMNETS De factuurstatus is bijgewerkt met opmerkingen van uw klant.
55  INVOICE_STATUS_UPDATE De factuurstatus is bijgewerkt door uw klant.
56 UNIT_PRICE_MISSING De stukprijs ontbreekt voor een werkitem.
57 MISSING_ORDER_ID De order-ID wordt vereist door deze inkooporganisatie. Voer een order-ID in en dien de factuur opnieuw in.
58 TAX_INFO_MISMATCH De btw-gegevens op factuurregel {0} komen niet overeen met de btw-gegevens in de IO. Deze klant verlangt dat de btw-gegevens op de IO overeenkomen met de btw-gegevens op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
59 TAX_SUMMARY_WRONG De btw-gegevens in het overzicht komen niet overeen met het totaal uit het regelitem. De btw-gegevens in het overzicht kloppen niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
60 TAX_SUM_INCORRECT Het totaal aan btw komt niet overeen met de som van alle btw-regels. Het totaal aan btw is niet juist berekend voor het opgegeven regelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
61  BILL_TO_REQUIRED De factuurbestemming ontbreekt of is onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de factuurbestemming in en dien de factuur opnieuw in.
62 CUSTOMER_VAT_ID_REQUIRED Het btw-nummer van de klant ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de klant en dien de factuur opnieuw in.
63 REMIT_TO_REQUIRED De overschrijvingsgegevens ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de overschrijvingsgegevens in en dien de factuur opnieuw in.
64 SUPPLIER_VAT_ID_REQUIRED Het btw-nummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer een geldig btw-nummer in voor de leverancier en dien de factuur opnieuw in.
65 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_LINE De leverdatum ontbreekt in de btw-gegevens van de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de leverdatum in en dien de factuur opnieuw in.
66 ITEM_DESCRIPTION_REQUIRED De itembeschrijving ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de itembeschrijving in en dien de factuur opnieuw in.
67 VAT_REQUIRED_AT_LINE De btw-gegevens ontbreken op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in en dien de factuur opnieuw in.
68 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_LINE Het btw-tarief ontbreekt op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in en dien de factuur opnieuw in.
69 VAT_REQUIRED_AT_SUMMARY De btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreken. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de btw-gegevens in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in.
70 VAT_PERCENTAGE_MISSING_AT_SUMMARY Het btw-tarief in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer het btw-tarief in het factuuroverzicht in en dien de factuur opnieuw in.
71 TAX_POINT_DATE_REQUIRED_AT_SUMMARY De leverdatum in de btw-gegevens in het factuuroverzicht ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
72 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Het btw-bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
73 TAX_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Het btw-bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
74 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_LINE Het belastbare bedrag voor het regelitem is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
75 TAXABLE_AMOUNT_INVALID_AT_SUMMARY Het belastbare bedrag in het factuuroverzicht is geen geldige waarde. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
76 SHIP_FROM_MISSING_AT_LINE De gegevens Verzenden van voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in en dien de factuur opnieuw in.
77 SHIP_TO_MISSING_AT_LINE De gegevens Verzenden naar voor het regelitem ontbreken of zijn niet volledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in en dien de factuur opnieuw in.
78 SHIP_FROM_MISSING_AT_HEADER De gegevens Verzenden van ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden van in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
79 SHIP_TO_MISSING_AT_HEADER De gegevens Verzenden naar ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Vul de gegevens Verzenden naar in de factuurkop in en dien de factuur opnieuw in.
80 INVALID_LINE_NUMBER De kenmerkwaarde invoiceLineNumber is geen geldige waarde. Het regelnummer in de factuur is geen nummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
81 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT De uitleg over het btw-nultarief ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
82 INVOICE_MODIFIED Factuur is gewijzigd. De oplossing voor deze fout hangt af van de aanwezigheid van andere foutmeldingen.
83 FROM_REQUIRED De gegevens Van ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Van in en dien de factuur opnieuw in.
84 SOLDTO_REQUIRED De gegevens Verkocht aan ontbreken of zijn onvolledig. Uw klant vraagt om deze gegevens. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
85 MISSING_TAX_RATE_IN_SUMMARY Het btw-tarief van het regelitem komt niet voor in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
86 NO_MATCHING_TAX_IN_SUMMARY De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde in het btw-overzicht overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
87 NO_MATCHING_TAX_IN_LINE De btw komt met geen enkele klant-geconfigureerde btw-waarde voor het regelitem overeen. Uw klant vereist dat btw-waarden aan de regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
88 TAX_MUST_BE_IN_LINE Voor regelitems moeten btw-gegevens worden opgegeven. Uw klant vereist dat btw-waarden aan deze regel voldoen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
89 MISSING_REASON_FOR_ZERO_RATE_VAT_AT_LINE De uitleg over het btw-nultarief voor de regel ontbreekt. Het veld TaxDetail/Description in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet de reden voor het btw-nultarief bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
90 INVALID_TOTAL_NET_AMOUNT Het totale nettobedrag is geen geldige waarde. Het totale nettobedrag wordt vereist door de cXML DTD. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
91 MISSING_UNIT_OF_MEASURE De meeteenheid ontbreekt. Uw klant vereist een meeteenheid. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
92 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het btw-overzicht. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
93 TAX_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_LINE Het belastingbedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta op de regel. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
94 INCOMPLETE_TAX_REPRESENTATIVE_ADDRESS De gegevens van de belastingadviseur ontbreken of zijn niet volledig in de factuurkop. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
95 MISSING_TAX_REPRESENTATIVE_VAT_ID Het btw-nummer van de belastingadviseur ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
96 INVOICE_DATE_MISSING De factuurdatum is ongeldig of ontbreekt. De factuurdatum is vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
97 FAX_ERROR Kan geen faxmelding verzenden.
98 SUPPLIER_TAX_ID_MISSING Het belastingnummer van de leverancier ontbreekt. Uw klant vraagt om deze gegevens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
99 MISSING_INVOICE_ATTACHMENT De bijlage ontbreekt voor deze factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
100 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES Deze klant accepteert geen facturen.
101 INVALID_SYSTEM_ID De SystemID-waarde in de factuur komt niet overeen met de SystemID in de overeenkomende IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
102 DIRECT_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Rechtstreekse facturering is niet toegestaan voor deze collectieve inkooporder.
104 BUYER_DOES_NOT_ALLOW_INVOICE_ON_PO De klant accepteert geen facturen voor de IO.
105 MULTIPLE_HANDLING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Meer dan één speciale afhandelingsservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
106 MULTIPLE_SHIPPING_SERVICE_LINES_NOT_ALLOWED Meer dan één speciale verzendservice van het regelitem per inkooporder is niet toegestaan. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
107 INVOICE_REFERENCE_REQUIRED_FOR_CREDIT Voor creditering is een referentie naar de voorgaande factuur vereist. Uw klant eist dat crediteringen verwijzen naar een voorgaande factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
108 CREDIT_REASON_REQUIRED Opmerking over de reden voor creditering is vereist. Corrigeer de fout en dien de creditnota opnieuw in.
109 WELCOME_LETTER_BOUNCE_ERR Kan geen welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afleveren. Mislukt met fatale fout.
110 WELCOME_LETTER_WARNING_MSG Welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur afgeleverd met een waarschuwing.
111 WELCOME_LETTER_SUCCESSFUL_DELIVERY_MSG Afleveren van welkomstbrief over snelle inschakeling CC-factuur is geslaagd.
112 LINE_ITEM_CREDIT_POSITIVE_LINE_AMOUNT Het subtotaal voor de regel moet negatief zijn.
113 NO_MATCHING_SOLD_TO Klant vereist dat Verkocht aan op facturen overeenkomt met de klant Verkocht aan op de lijst van de klant. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
114 NO_MATCHING_VAT_ID Klant vereist dat btw-nummer van klant op facturen overeenkomt met het btw-nummer op de lijst van de klant. Voer het btw-nummer in en dien de factuur opnieuw in.
115 NO_MATCHING_INVOICE_SOLD_TO_NAME_COUNTRY De naam op de factuur bij Verkocht aan en de ISO-landcode komen niet overeen met de lijst Verkocht aan voor deze inkoperrelatie. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
116 NO_MATCHING_PO_BILL_TO_NAME_COUNTRY Klant vereist dat de naam bij Verkocht aan en de landcode op facturen overeenkomen met informatie voor Factuuradres of Verkocht aan op inkooporders. Voer de gegevens Verkocht aan in en dien de factuur opnieuw in.
117 REFERENCED_PO_IS_INVALID_CXML_DOCUMENT De inkooporder waarnaar wordt verwezen, is een ongeldig cXML-document. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
119 INVALID_SOURCE_DOC Ongeldige waarde voor invoiceSourceDocument. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
120 INVALID_SUBMISSION_METHOD Ongeldige waarde voor invoiceSubmissionMethod. De cXML- en XML-validering voor deze inkooporder is mislukt. Neem contact op met uw klant over deze ongeldige inkooporder.
121 AUCTION_STATUS_REJECTED Factuur is afgewezen.
122 AUCTION_STATUS_BOUND De factuur is opgenomen in een veiling.
123 AUCTION_STATUS_UNBOUND De factuur is geselecteerd voor veiling, maar niet opgenomen in een veiling.
124 AUCTION_STATUS_AUCTIONED De factuur is verkocht in een veiling.
125 AUCTION_STATUS_BUYER_DEFAULATED De factuur is verkocht in een veiling, maar het geld is nog niet overgemaakt.
126 AUCTION_STATUS_DEBTOR_DEFAULATED De heraanschafdatum van de factuur is verstreken.
127 AUCTION_STATUS_REPURCHASED De veiling is voltooid.
128 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_LINE Het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt in het regelitem. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailItem of InvoiceDetailServiceItem moet een reden bevatten voor het btw-nultarief. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in.
129 EXEMPT_DETAIL_MISSING_AT_HEADER De uitleg over het ontheffingsdetail voor het btw-nultarief ontbreekt. De TaxDetail/exemptDetail in InvoiceDetailHeader moet een reden voor het btw-nultarief bevatten. Voer het ontheffingsdetail in en dien de factuur opnieuw in.
130 NO_OC_BEFORE_INVOICING Uw klant heeft geen orderbevestiging. Deze klant vereist dat leveranciers een orderbevestiging voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een orderbevestiging voor deze order en dien de factuur opnieuw in.
131 SELF_SIGNED_INVOICES_NOT_ACCEPTED De klant accepteert geen zelf-ondertekende facturen. De factuur mag geen digitale handtekeningen bevatten. Dien facturen zonder digitale handtekeningen in.
132 TOTAL_LOCAL_CURRENCY_MISSING_IN_SUMMARY Het subtotaal of het verschuldigde bedrag is niet opgegeven voor de vereiste lokale valuta in het overzicht. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
133 NO_ASN_BEFORE_INVOICING De inkooporder bevat geen vrachtbrief. Deze klant vereist dat leveranciers een vrachtbrief voor de order maken voordat ze een factuur maken. Maak een vrachtbrief voor deze order en dien de factuur opnieuw in.
134 INVOICE_BACKDATE_TOO_MANY De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen terugwerkend worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
135 ORDER_INFO_REQUIRED Deze klant vereist dat ordergegevens opgenomen worden in de factuur. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat ordergegevens ontbreken op de factuur. Voer de ordergegevens in en dien de factuur opnieuw in.
136 NO_DISCOUNT_AT_HEADER Deze klant staat u niet toe om kortingen toe te voegen op factuurkopniveau. In dit geval is cXML-validering mislukt omdat de korting niet toegestaan is in de factuurkop. Voeg de korting toe op regelniveau en dien de factuur opnieuw in.
137 WITHHOLDING_TAX_RATE_ERROR Tarief voor in te houden btw moet negatief zijn.
138 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
139 PBQ_NOT_ALLOWED Deze klant accepteert geen facturen met prijsgegevens. Verwijder deze gegevens en dien de factuur opnieuw in.
143 NON_PO_PBQ_NOT_ALLOWED Deze klant accepteert geen niet-IO-facturen met prijsgegevens. Om een niet-IO-factuur met prijsgegevens te maken, dient u contact op te nemen met uw klant of deze informatie te verwijderen en de niet-IO-factuur opnieuw in te dienen zonder prijsgegevens.
144 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_PO_HAS_PBQ De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
145 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_INV_HAS_PBQ De stukprijs op de factuurregel komt niet overeen met de stukprijs op de orderregel voor de inkooporder en overschrijdt de tolerantiegrens voor de stukprijs zoals is opgegeven door de inkoper. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
146 PO_LINE_PRICE_TOLERANCE_ERROR_WITH_PBQ De geavanceerde prijsgegevens die u hebt opgegeven in de factuur zijn in strijd met de toleranties die door uw klant zijn geconfigureerd voor het verschil tussen de IO-stukprijs en de factuurstukprijs. 
147 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_CONTRACT_INVOICES Deze klant accepteert geen facturen met een contractreferentie. Neem contact op met uw klant over de contractfactuur met contract-ID.
148 INVOICE_TITLE_REQUIRED De inkoper vereist dat factuurdocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
149 CREDIT_MEMO_TITLE_REQUIRED De inkoper vereist dat creditnotadocumenten het element InvoiceTitle bevatten met de tekst. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
150 PO_HEADER_EXTRINSIC_INVALID De extrinsieke waarde op de factuurkop komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
151 PO_LINE_EXTRINSIC_INVALID  De extrinsieke waarde op de factuurregel komt niet overeen met de extrinsieke waarde op de orderregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
155 MISMATCHED_ITEM_TYPE Het itemsoort op de factuur dient overeen te komen met het itemsoort op het serviceblad. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
156 MISSING_QUANTITY_FOR_SERVICE_INVOICE_ITEM De hoeveelheid op het factuuritem mag niet leeg zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
157 QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES De hoeveelheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
158 UOM_NOT_EQUAL_WITH_SES  De meeteenheid op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
159 UNIT_PRICE_NOT_EQUAL_WITH_SES  De stukprijs op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
160 SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Het subtotaal op het factuuritem en het servicebladitem dient gelijk te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.  
161 SERVICE_SHEET_ITEM_NOT_FOUND  Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.  
162 PO_ITEM_NOT_FOUND  Het gerefereerde IO-item is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.  
163 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_NOT_NEED Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderitem in de inkooporder heeft geen serviceblad nodig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
164 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_REQUIRED Het servicebladitem en de IO-itemreferentie zijn ongeldig. Een orderpositie in de inkooporder vereist een serviceblad, maar er is geen servicedocumentreferentie opgenomen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
165 SERVICE_SHEET_DOCUMENT_REFERENCE_REQUIRED Zowel het servicebladdocumentnummer als de vracht-ID zijn niet opgegeven op het factuuritem. De servicebladdocumentreferentie moet worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
166 SERVICE_SHEET_LINE_NUMBER_INVALID Het servicebladregelnummer is ongeldig. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
167 SES_ITEM_HAS_INVOICED Het gerefereerde servicebladitem is niet gevonden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
168 INVOICE_ITEM_QTY_ZERO_VALIDATION Het factuuritemaantal moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
169 INVOICE_ITEM_PRICE_ZERO_VALIDATION De stukprijs moet groter zijn dan nul. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
170 SES_ITEM_PART_ID_INVALID Het onderdeelnummer op de factuurregel komt niet overeen met het onderdeelnummer op de oorspronkelijke servicebladregel. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
171 PAYMENT_METHOD_MANDATORY De betalingsmethode ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
172 PAYMENT_NOTE_MANDATORY De betalingsnota ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
173 INVOICE_TYPE_MANDATORY De factuursoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
174 TAX_REGIME_MANDATORY Het btw-stelsel ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
175 MUNCIPALITY_MISSING_FROM_ADDRESS De gemeente ontbreekt in het leveranciersadres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
176 BILLFROM_MISSING De Factureren vanuit-contactpersoon ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
177 WITHHOLDING_TAX_TYPE_MANDATORY De voorheffing ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
178 INVOICE_ID_LENGTH_INCORRECT De factuur-ID overschrijdt de maximum lengte van [x] tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
179 KEYSTORE_MISSING Een digitaal certificaat is vereist. Er is geen digitaal certificaat vereist in uw Ariba-account. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur.
180 BUYER_VAT_ID_REQUIRED Het btw-nummer van de inkoper ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
181 KEYSTORE_INVALID Het digitale certificaat dat is geconfigureerd in uw Ariba-account is niet geldig. Configureer een digitaal certificaat op de pagina Elektronische factuurroutering van uw Ariba-account en maak vervolgens een factuur.
182 SERVICE_SHEET_NOT_FOUND Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem bestaat niet. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
183 SERVICE_SHEET_INVALID_STATUS Het serviceblad waarnaar wordt verwezen in het factuuritem is geen goedgekeurd document. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
184 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_ITEM Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in het inkooporderregelitem. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
185 CONTRACT_NUMBER_MISMATCH_WITH_PO_HEADER Het contractnummer dat is gedefinieerd in het serviceblad moet hetzelfde zijn als het contractnummer dat is gedefinieerd in de inkooporderkop. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
186 BUYER_DOES_NOT_ACCEPT_INVOICES_WITH_MOD Alleen vergoedingen of onkosten die in de inkooporder zijn opgegeven, kunnen in deze factuur worden opgenomen.
187 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_SHIPPED_QTY Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor verzonden hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
188 PO_LINE_QUANTITY_GREATER_THAN_RECEIVED_QTY Het aantal van het regelitem overschrijdt de limiet voor ontvangen hoeveelheden. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
189 BILLFROM_CITY_MISSING De plaats ontbreekt in het Factureren vanuit-adres. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
190 STREET1_MISSING_FROM_ADDRESS Straat 1 is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
191 STATE_MISSING_FROM_ADDRESS  Staat is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
192 POSTALCODE_MISSING_FROM_ADDRESS  De postcode is verplicht in het leveranciersadres op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
 
193 NO_SERVICE_SUBSCRIPTION  De leverancier is niet geabonneerd op de vereiste service. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
194 NEGATIVE_QUANTITY_NOT_EQUAL_WITH_SES  De hoeveelheid op het factuuritem dient de negatieve hoeveelheid op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
195 NEGATIVE_SUBTOTAL_NOT_EQUAL_WITH_SES  Het subtotaal op het factuuritem dient het negatieve subtotaal op het servicebladitem te zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
196 NO_LICM_ON_QUEUED_INVOICE  Kan geen regelitemcreditnota maken voor een factuur met de status In wachtrij geplaatst. 
197 CANNOT_CANCEL_QUEUED_INVOICE  Een factuur met de status In wachtrij geplaatst, kan niet worden geannuleerd. 
198 CANNOT_ADD_SERVICE_ITEM  Deze klant staat het niet toe om het element InvoiceDetailServiceItem toe te voegen op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
199 INVOICE_MISSING_SUBTOTAL  Uw klant vereist het subtotaal of het gehele bedrag (ex. btw) in het factuuroverzicht. 
200 PO_OF_TYPE_SCHEDULING_AGREEMENT_RELEASE_NOT_SUPPORTED  Bericht over overeengekomen, geplande levering wordt niet ondersteund als een geldige orderreferentie. 
201 INVOICE_MISSING_TOTAL_TAX Uw klant vereist een btw-totaalbedrag in het factuuroverzicht.
202 INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Uw klant vereist bijlagen bij facturen. Upload tenminste één bijlage voordat u deze factuur indient.
203 CM_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Uw klant vereist bijlagen bij creditnota's. Upload tenminste één bijlage voordat u deze creditnota indient.
204 EDIT_PBQ_ERROR Deze klant staat geen wijzigingen in geavanceerde prijsgegevens toe. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
205 EXPIRED_BPO_INVOICING_NOT_ALLOWED Deze klant accepteert geen facturen voor vervallen collectieve inkooporders.
206 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTDATE De documentdatum voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
207 PO_LINE_PARTAUX_ID_INVALID De aanvullende onderdeel-ID in de factuur komt niet overeen met de aanvullende onderdeel-ID van het regelitem van de oorspronkelijke IO. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
208 PARENT_LINE_DO_NOT_EXIST De factuur heeft een gegroepeerd item dat verwijst naar een niet-bestaande itemgroep. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
209 LINE_IS_ITS_PARENT Het factuuritem met regelnummer is tegelijkertijd gemarkeerd als een itemgroep en gegroepeerd item. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
210 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_MISSING De verplichte commerciële identifier voor de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
211 INVOICE_SUPPLIER_COMMERCIAL_IDENTIFIER_VALUE_INVALID  De waarde voor de verplichte commerciële identifier voor de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
212 INCORRECT_MODIFICATIONS_ON_ITEM_MODIFICATIONS Inkoper vereist dat vergoedingen en kosten invloed hebben op de stukprijs. U kunt wijzigingen toevoegen aan InvoiceItemModifications, daarom moeten wijzigingen worden opgenomen in UnitPrice. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
213 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_HEADER Vergoedingen en kostenelementen op het kopniveau van de factuur komen niet overeen met de IO.
214 NO_MATCH_MOD_WITH_PO_ITEM Vergoedingen en kostenelementen op de factuurregel komen niet overeen met de IO.
215 SUPPLIER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Het btw-nummer van de leverancier dient een geldige RFC te zijn voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
216 INVOICE_LEGALIZATION_FAIL  De ingediende factuur voldoet niet aan de belastingeisen en is ongeldig. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. 
217 FULLY_CONFIRMED_ITEM_REQUIRED  De inkoper kan alleen facturen accepteren met volledig bevestigde items. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. 
218 CONSIGNMENT_ITEM  De ingediende factuur kan geen items bevatten die gemarkeerd zijn als onderdeel van een verzending. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. 
219 RPS_NUMBER_MISSING  Het RPS-nummer is vereist.
220 RPS_NUMBER_VALUE_INVALID  RPS-nummers mogen niet langer zijn dan 12 cijfers. 
221 RPS_SERIES_MISSING De RPS-serie is vereist.
222 RPS_SERIES_VALUE_INVALID Ongeldige RPS-serie. De RPS-serie moet 5 tekens bevatten.
223 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_MISSING De verplichte bedrijfssoort ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.)
224 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_FORM_VALUE_INVALID De waarde voor de verplichte bedrijfssoort is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. (Het bedrijfssoort is de rechtsvorm van het bedrijf, zoals Inc., Ltd. S.A., S.A.S, enz.)
225 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_MISSING Het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
226 INVOICE_SUPPLIER_COMPANY_CAPITAL_VALUE_INVALID De waarde voor het verplichte bedrijfskapitaal van de leverancier is leeg. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
227 INVOICE_HAS_NO_RECEIPT_REFERENCE De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar ontvangstbevestigingen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
228 INVOICE_HAS_NO_SHIPNOTICE_REFERENCE  De inkooporder in de factuur heeft geen referentie naar vrachtbrieven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
229 NOT_ALLOWED_PARAFISCAL_TAX  De inkoper staat geen parafiscale belastingen toe. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. 
230 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_MANDATORY_CODE  De vereiste parafiscale belastingcode ontbreekt. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering. 
232 BUYER_VAT_ID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN  Het btw-nummer van de inkoper is geen geldige RFC voor Mexicaanse facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
233 INVOICE_LATE_PAYMENT_PENALTY_MISSING  Boetevoorwaarden of boetegegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
234 INVOICE_EARLY_PAYMENT_DISCOUNT_MISSING  Kortingsvoorwaarden of kortingsgegevens zijn vereist. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
235 INVOICE_PAYMENT_DATE_MISSING De vereiste netto voorwaarden ontbreken. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
236 RPS_TYPE_MISSING De RPS-soort is vereist. Neem de RPS-soort op en dien de factuur opnieuw in.
237 RPS_TYPE_VALUE_INVALID De waarde voor het RPS-soort is ongeldig.
238 TAXATION_TYPE_MISSING De belastingsoort is vereist.
239 TAXATION_TYPE_VALUE_INVALID De belastingsoort is ongeldig. Voer een geldige waarde voor de belastingsoort in en dien de factuur opnieuw in.
240 FISCAL_REGIME_TYPE_MISSING De verplichte fiscale stelselsoort ontbreekt.
241 AUTO_DEDUCTION_STATUS_MISSING De verplichte automatische deductiestatus ontbreekt.
242 RESOLUTION_NUMBER_MISSING Het verplichte resolutienummer ontbreekt.
243 RESOLUTION_DATE_MISSING De verplichte resolutiedatum ontbreekt.
244 ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_MISSING De verplichte economische activiteitcode ontbreekt.
245 ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_MISSING De verplichte economische activiteitbeschrijving ontbreekt.
246 SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Het btw-nummer van de leverancier is niet geldig.
247 BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN Het btw-nummer van de inkoper is niet geldig.
248 INVOICE_FUTUREDATE_TOO_MANY De factuurdatum kan met niet meer dan [x] dagen vooruit worden gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
249 INVOICE_FUTUREDATE_FORBIDDEN Deze inkoper staat geen facturen toe die in de toekomst zijn gedateerd. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
251 SIGNATURE_VERIFICATION_FAIL De handtekening is niet geldig: [naam handtekening].
252 SIGNATURE_VERIFICATION_ERROR Er is een fout opgetreden bij het valideren van de handtekening: [naam handtekening].
253 INVOICE_SUPPLIER_LEGAL_PROFILE_MISSING Er is geen overeenkomend juridisch profiel gevonden. U moet een geldig juridisch profiel hebben om btw-facturen te maken voor diensten in Brazilië.
254 ARCHIVING_SERVICE_FAILED De factuur is niet gearchiveerd. Archiveren van service met service-ID: [x] en titel: [y] is mislukt. Neem contact op met de klantenservice van SAP Ariba.
255 HAVE_PARAFISCAL_TAX_WITHOUT_SUMMARY InvoiceDetailSummaryLineItemModifications is vereist voor parafiscale belastingheffingen. Controleer de fouten in de factuurhistorie voor meer informatie over het mislukken van de validering.
256 INTEROPABLE_INVOICE_HAS_NO_PDF_ATTACHMENT De factuur bevat geen PDF-bijlage.
257 BR_POSTAL_CODE_INVALID De Braziliaanse postcode is ongeldig. De postcode moet uit 7 of 8 cijfers bestaan.
258 SERVICE_CODE_MISSING De servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
259 SERVICE_CODE_VALUE_INVALID De servicecode is ongeldig. De servicecode moet een getal met 5 cijfers zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
260 PROFORMA_INVOICE_VALIDATION_FAIL De validatie is mislukt voor het automatisch gegenereerde serviceblad [x]. Controleer de fouten in het overzicht van automatisch gegenereerde servicebladen voor meer informatie over de mislukte validering.
261 CANCEL_NOT_ALLOWED U kunt facturen die meer dan [x] dagen out zijn niet annuleren.
262 LICM_NOT_ALLOWED_FOR_LEGAL_INVOICE U kunt geen regelitem-creditnota's maken voor extern ondertekende XML-facturen.
263 INVALID_TAX_CATEGORY De belasting is ongeldig voor het geselecteerde land. Voer een geldige belastingcategorie in en dien het document opnieuw in.
264 TAX_INVOICE_ATTACHMENT_MISSING De bijlage met btw-factuur ontbreekt. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
265 CUSTOMSINFO_ISSUER_ADDRESS_NAME_MANDATORY De naam voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
266 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTID Het document-ID-nummer voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
267 CUSTOMSINFO_DOCUMENTINFO_DOCUMENTTYPE De documentsoort voor de douane-informatie is verplicht voor Mexicaanse facturen in het regelnummer [x]. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
268 INCORRECT_VERIFICATION De taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. Geaccepteerde waarden zijn "null" en "Ondertekend".
269 INCORRECT_ATTACHMENT_FORMAT De externalVersion voor indeling van de factuurbijlage heeft een onjuiste waarde. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
270 MISSING_ATTACHMENT_FORMAT De naam van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsindeling ontbreekt. Gebruik externalVersion om de indeling op te geven.  Als een waarde wordt opgegeven voor taxInvoiceAttachmentName, moet de overeenkomende waarde voor externalVersion ook worden opgegeven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
271 MISSING_ATTACHMENT_NAME De indeling van de btw-factuurbijlage is verstrekt, maar de bestandsnaam ontbreekt. Voeg taxInvoiceAttachmentName toe om de bestandsnaam op te geven. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
272 DISALLOWED_ATTACHMENT_COMBINATION De tag taxInvoiceVerification heeft een onjuiste waarde. De waarde [x] wordt niet geaccepteerd voor [y]-btw-facturen. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
273 BR_BUYER_VAT_ID_INVALID  Btw-nummer van klant is ongeldig. Het btw-nummer van de klant moet uit 14 cijfers bestaan.
274 BR_BUYER_MUNICIPAL_ID_INVALID De gemeente-ID van de inkoper moet uit 8 cijfers bestaan.
275 BR_BUYER_STATE_ID_INVALID De provincie-ID van de inkoper mag niet langer zijn dan 19 tekens.
276 PROFORMA_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_REGULAR_FLOW Het servicefactureringsproces voor deze inkooporder staat u niet toe om rechtstreeks een factuur te maken U moet in plaats daarvan een serviceblad maken. Nadat uw klant het serviceblad heeft goedgekeurd, kunt u een factuur genereren.
277 ITEM_BELONG_TO_WRONG_BRANCH De factuurregel [x] behoort tot een andere vertakking dan de vertakking die start met IO-regel [y]. Servicefacturen kunnen geen regels bevatten die tot verschillende vertakkingen (verschillende root-IO-items) behoren wanneer het servicefactureringsproces automatisch wordt gegenereerd.
278 DUPLICATE_TAX_CATEGORY De belastingcategorie is dubbel. Voer een andere belastingcategorie in en dien het document opnieuw in.
280 TAXPAYER_TYPE_MISSING De verplichte soort belastingbetaler ontbreekt.
281 SPECIAL_REGIME_STATUS_MISSING De verplichte speciale stelselstatus ontbreekt.
282 CL_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN De leverancier-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben.
283 CL_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN De klant-RUT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXX-X hebben.
284 CO_SUPPLIER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN De leverancier-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben.
285 CO_BUYER_VATID_MISMATCH_EXPECTED_PATTERN De klant-NIT is niet geldig. Deze moet de indeling XXXXXXXXX hebben.
286 SUMMARY_INVOICE_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW Automatisch genereren van servicebladen wordt niet ondersteund voor overzichtsfacturen.
287 TAX_CATEGORY_PERCENTAGE_MISMATCH Het tariefpercentage van de belastingcategorie verschilt. Voer hetzelfde tariefpercentage in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in.
288 CL_FROM_NAME_LENGTH_ERROR De leveranciersnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten.
289 CL_FROM_STREET_LENGTH_ERROR De straat van de leverancier moet 1 tot 70 tekens bevatten.
290 CL_FROM_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR De gemeente van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten.
291 CL_FROM_CITY_LENGTH_ERROR De plaats van de leverancier moet 1 tot 20 tekens bevatten.
292 CL_SOLD_TO_NAME_LENGTH_ERROR De klantnaam moet 1 tot 100 tekens bevatten.
293 CL_SOLD_TO_STREET_LENGTH_ERROR De straat van de klant moet 1 tot 70 tekens bevatten.
294 CL_SOLD_TO_MUNICIPALITY_LENGTH_ERROR De gemeente van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten.
295 CL_SOLD_TO_CITY_LENGTH_ERROR De plaats van de klant moet 1 tot 20 tekens bevatten.
296 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR De beschrijving van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 80 tekens bevatten.
297 CL_SUPPLIER_ECONOMIC_ACTIVITY_CODE_LENGTH_ERROR De code van de economische activiteit van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten.
298 CL_CUSTOMER_ECONOMIC_ACTIVITY_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR De beschrijving van de economische activiteit van de klant moet 1 tot 40 tekens bevatten.
299 CL_SUPPLIER_RESOLUTION_NUMBER_LENGTH_ERROR Het resolutienummer van de leverancier moet 1 tot 6 tekens bevatten.
300 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_ERROR De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten.
301 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_ERROR De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten.
302 CL_SUPPLIER_PART_ID_LENGTH_BACKEND_ERROR De leveranciersonderdeel-ID moet 1 tot 35 tekens bevatten op factuurregel [x].
303 CL_ITEM_DESCRIPTION_LENGTH_BACKEND_ERROR De itembeschrijving moet 1 tot 80 tekens bevatten op factuurregel [x].
305 SIGNATURE_REQUIRED De handtekening is niet geldig: Er is een elektronische handtekening vereist.
306 LINE_LEVEL_ATTACHMENTS_NOT_ALLOWED_IN_PROFORMA_FLOW U kunt geen bijlagen op regelniveau toevoegen aan facturen die automatisch servicebladen genereren.
307 TAX_BOOK_ENTRY_ERROR Er is een fout opgetreden bij het herberekenen van de fiscale boeking.
311 INVOICE_REJECTED_BY_SYSTEM De factuur is mislukt omdat deze in strijd was met minimaal één van de inkoperstransactieregels.
312 INVOICE_REJECTED_BY_CUSTOMER De factuur is afgewezen door de klant.
313 CO_MISSING_WITHHOLDING_TAX_TYPE De voorheffing ontbreekt. U moet een voorheffing invoeren.
314 CO_INVALID_WITHHOLDING_TAX_TYPE De ingevoerde belastingsoort is ongeldig. Corrigeer de belastingsoort en dien de factuur opnieuw in.
315 REQUIRED_FIELD Er ontbreekt een verplicht veld. Voer alle verplichte velden in en dien de factuur opnieuw in.
316 SIGNATURE_VERIFICATION_NOT_SUPPORTED Geldigheid van ondertekening voor deze factuur wordt niet ondersteund en kan daarom niet worden gecontroleerd.
317 REFERENCE_TAX_INVOICE_NUMBER_MISSING Het verplichte referentienummer voor de belastingfactuur ontbreekt. Wacht tot de originele factuur volledig is verwerkt voordat u een regelitemcreditnota maakt.
318 CL_NO_CREDIT_MEMO_REASON U moet een reden opgeven voor de creditnota.
319 CL_INVALID_CREDIT_MEMO_REASON Er is een ongeldige reden opgegeven voor de creditnota.
321 CL_DISCOUNT_CURRENCY_ERROR De korting moet in de lokale valuta zijn.
322 CL_DISCOUNT_CURRENCY_BACKEND_ERROR De korting moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
323 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_ERROR De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn.
324 CL_SPECIAL_HANDLING_CURRENCY_BACKEND_ERROR De speciale afhandeling moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
325 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_ERROR De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn.
326 CL_UNITARY_PRICE_CURRENCY_BACKEND_ERROR De eenheidsprijs moet in de lokale valuta zijn op factuurregel [x].
327 CL_LINE_TAX_CURRENCY_ERROR  Het belastingbedrag moet in de lokale valuta zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in. 
328 BR_SHIPPING_IN_LINE_ERROR  Verzendingsgegevens kunnen niet op regelniveau worden toegevoegd op Braziliaanse belastingfacturen voor diensten.
329 BR_BUYER_ADDRESS_INVALID  U moet een Braziliaans adres selecteren in de adresvelden van de klant om de Braziliaanse belastingfactuur voor diensten te maken. 
330 SAR_NOT_FOUND  Kan de overeengekomen, geplande levering [x] waarnaar wordt gerefereerd in de factuur, niet vinden. Controleer of het overeenkomstnummer juist is en dien de factuur opnieuw in. 
331 INVOICE_NOT_ALLOWED_FOR_SAR_TYPE  Deze overeengekomen, geplande levering [x] kan niet worden gefactureerd, omdat de inkoper alleen facturen voor een andere vrijgavesoort accepteert. De regel van de klant is niet ingeschakeld voor het toestaan van het genereren van facturen voor de opgegeven soort overeengekomen, geplande levering. 
332 BANK_DETAILS_REQUIRED Sommige vereiste bankrekeninggegevens ontbreken.
333 NOT_ALLOW_MULTI_INV_FOR_ABS_ITEM Factuur voor service-item [x] bestaat al. [Deze klant] staat u niet toe om meerdere facturen te maken voor een op hoeveelheden gebaseerd service-item.
334 CANNOT_ADD_INFORMATION_LINE_TO_SERVICE_SHEET Er kan geen factuur worden gemaakt, omdat deze minstens één informatieserviceregel [x] uit de inkooporder [y] bevat. Ariba Network ondersteunt geen informatieserviceregels in facturen. Verwijder de informatieserviceregels uit de factuur en dien de factuur opnieuw in.
335 MANDATORY_TAX_CATEGORY Er ontbreekt een verplichte belasting op het kopniveau.
336 SVC_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Deze klant vereist bijlagen voor servicefacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient.
337 BR_CEI_CODE_INVALID De CEI-code moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn.
338 BR_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID De werkregistratie-ID moet een getal tussen 1 en 12 cijfers lang zijn.
339 BR_SERVICE_BROKER_ISS_RETENTION_INVALID Inkopers en servicetussenpersonen kunnen niet beiden de ISS-retentiewaarde voor dezelfde factuur behouden.
340 BR_SERVICE_BROKER_CPF_CNPJ_INVALID De CPF- of CNPJ-ID moet uit 11 of 14 cijfers bestaan.
341 BR_SERVICE_BROKER_PROVINCIAL_TAX_ID_INVALID De gemeente-ID moet uit 8 cijfers bestaan.
342 INVALID_PERCENTAGE_RATE Het percentagetarief voor de belastingcategorie mag niet meer dan [x] decimalen bevatten. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
343 TAX_CATEGORY_CURRENCY_MISMATCH Verschillende items op deze factuur hebben [belastingcategorie] in verschillende valuta's. Voer dezelfde valuta in voor belastingcategorie [x] bij alle items en dien het document opnieuw in.
344 SERVICE_PERIOD_MANDATORY Deze klant vereist een begindatum en einddatum voor elk service-item.
345 SERVICE_END_DATE_ERROR Deze klant accepteert geen facturen voor services die nog in behandeling zijn.
346 MANDATORY_TAX_AT_LINE_ITEM Belasting [x] ontbreekt op regelitemniveau.
347 MANDATORY_TAX_AT_HEADER_ALLOWANCES_AND_CHARGES Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op kopniveau.
348 MANDATORY_TAX_AT_LINEITEM_ALLOWANCES_AND_CHARGES Belasting [x] ontbreekt in vergoedingen en kosten op regelitemniveau.
349 INVOICE_NOT_ALLOWED Kan geen factuur maken op basis van regelitem [x] uit inkooporder [y].
350 MATERIAL_DELIVERY_DATE_ERROR Deze klant vereist een leverdatum voor elk materiaalitem.
351 MATERIAL_DELIVERY_DATE_INVALID De leverdatum van het materiaal is ongeldig.
352 NO_SUCH_CUSTOM_MODIFICATION [x]-onkosten of -vergoeding is niet toegestaan door de inkoper. (x = de naam van de wijziging in de factuur-cXML die niet aanwezig is in de lijst met aangepaste wijzigingen).
353 CNAE_CODE_INVALID De CNAE-code mag niet langer zijn dan 7 tekens. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
354 RIO_SERVICE_CODE_INVALID Ongeldige gemeentelijke servicecode. De gemeentelijke servicecode tussen 1 en 20 cijfers lang zijn.
355 RIO_SERVICE_CODE_MISSING De gemeentelijke servicecode is vereist op de factuur. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
356 REG_ENG_ASSOCIATION_NUM_INVALID Het nummer van de regionale ingenieursassociatie moet tussen 1 en 15 tekens lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
357 BR_RIO_WORK_REGISTRATION_ID_INVALID De werkregistratie-ID moet tussen 1 en 15 cijfers lang zijn. Corrigeer de fout en dien de factuur opnieuw in.
358 MTRL_INV_ATTACHMENT_REQUIRED_ERROR Deze klant vereist bijlagen voor materiaalfacturen. Voeg minimaal één bijlage toe voordat u deze factuur indient.
360 INVOICE_TIMESTAMPED Er is een tijdstempel toegevoegd aan factuur [x].

 


Van toepassing op

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

Gebruiksvoorwaarden  |  Copyright  |  Veiligheidsverklaring  |  Privacy