Często zadawane pytanie 175148
E-mail
Jak utworzyć fakturę kontraktową?
Pytanie

Jak utworzyć fakturę kontraktową?

Odpowiedź
 1. Kliknij Utwórz > Faktura kontraktowa w prawym górnym rogu aplikacji.
 2. Wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć fakturę na podstawie kontraktu i kliknij Dalej. Wchodzisz na stronę fakturowania swojego klienta.
 3. Na stronie Pozycja faktury kliknij strzałkę skierowaną w dół w polu Kontrakt. Jeśli widoczny jest kontrakt, którego szukasz, kliknij go. Jeżeli kontrakt jest niewidoczny, kliknij Szukaj dalej, co spowoduje otwarcie obszaru wyboru kontraktu w celu wyświetlenia wszystkich dostępnych kontraktów.
 4. W obszarze wyboru kontraktu znajdź kontrakt, dla którego chcesz utworzyć fakturę.
 5. Kliknij Wybierz obok kontraktu, dla którego tworzysz fakturę.
 6. Wprowadź dane faktury w formularzu Pozycja faktury w następujący sposób:
  1. Uzupełnij wszystkie wymagane pola oraz dowolne pola opcjonalne.
  2. W sekcji Nagłówek faktury kliknij Czynności nagłówka. Pozwoli to na dodanie sekcji, w których należy wprowadzić podatek, wysyłkę, obsługę specjalną, rabat, komentarze i załączniki.
  3. W sekcji Pozycje kliknij Czynności pozycji pojedynczej i dodaj pozycje z katalogu lub pozycje ad hoc (pozycje pozakatalogowe) zgodnie z wymaganiami.
  4. Kliknij trójkąt obok opcji Więcej, by rozwinąć sekcję szczegółów pozycji i uzupełnić wymagane pola.
  5. Kliknij pole wyboru dla pozycji, dla których musisz dodać dodatkowe szczegóły, takie jak podatek na poziomie pozycji, rabat, opłaty za obsługę specjalną, komentarze lub załączniki.

Po przygotowaniu faktury do przesłania klientowi kliknij Prześlij. Mogą pojawić się błędy sprawdzania poprawności, które należy skorygować przed przesłaniem faktury. Jeżeli błędy sprawdzania poprawności pojawią się w wierszu szczegółów, kliknij ikonę kalkulatora i trójkąt obok opcji Więcej, by rozwinąć pozycję i poprawić błąd lub wprowadzić brakujące informacje.

Po przesłaniu faktury zostanie wyświetlona strona Faktura robocza. Jeśli istnieją jakieś niedokończone faktury dla tego klienta, są one tutaj wymienione. Kliknij na łącze ID faktury w celu ich wyświetlenia i dokończenia.

Aby powrócić do swojej sesji w Ariba Network, kliknij Wyloguj lub po prostu zamknij okno przeglądarki.

Informacje dodatkowe

Jeżeli opuścisz stronę bez przesłania faktury, możesz zapisać fakturę roboczą, wybierając Zapisz  na stronie Potwierdź wyjście. Zawsze możesz znaleźć wersje robocze faktur, wybierając opcje Zamówienia > Kontrakty i Przeglądaj faktury kontraktowe.

Jeśli otrzymasz błąd ANERR stwierdzający, że Twoje konto użytkownika na stronie PunchIn klienta oczekuje na zatwierdzenie. Spróbuj ponownie później,, następnie klient musi zatwierdzić Twoje konto, zanim zaczniesz wystawiać faktury.


Dotyczy

SAP Business Network

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność