คำถามที่ถามบ่อย KB0397292
อีเมล์
ฉันจะสร้างการยืนยันคำสั่งซื้อได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะสร้างการยืนยันคำสั่งซื้อได้อย่างไร? ฉันจะยืนยันคำสั่งซื้อได้อย่างไร?

คำตอบ

ถ้าคำสั่งซื้อมีบรรทัดไอเท็มหรือบริการซึ่งไม่พร้อมให้บริการชั่วคราวหรือไม่มีให้บริการแล้ว คุณสามารถยืนยันคำสั่งซื้อในส่วนที่สามารถเติมเต็ม ค้างส่งในบรรทัดไอเท็มอื่นๆ หรือปฏิเสธบรรทัดไอเท็มได้

เมื่อต้องการส่งการยืนยันคำสั่งซื้อ:

 1. คลิก Workbench > คำสั่งซื้อ (หรือ Tile อื่นเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ)
 2. คลิกเลขที่คำสั่งซื้อที่คุณต้องการยืนยัน
 3. คลิก สร้างการยืนยันคำสั่งซื้อ > อัพเดทบรรทัดไอเท็ม
 4. ในเซกชัน ส่วนหัวของการยืนยันคำสั่งซื้อ ให้ป้อนเลขที่การยืนยัน นอกจากนี้ คุณยังเพิ่มต้นทุนการจัดส่งโดยประมาณ ภาษีโดยประมาณ รวมถึงคอมเมนต์ได้อีกด้วย
 5. เลือก ป้อนข้อมูลการจัดส่งและภาษีที่ระดับบรรทัดไอเท็ม ถ้าคุณต้องการป้อนวันที่จัดส่งโดยประมาณ วันที่ส่งมอบ ต้นทุนการจัดส่ง ต้นทุนการส่งมอบ หรือคอมเมนต์สำหรับแต่ละบรรทัดไอเท็มที่คุณยืนยัน

ส่วนถัดไปของการยืนยันคำสั่งซื้อคือการยืนยันหรือปฏิเสธไอเท็มเหล่านี้เพื่อแจ้งลูกค้าว่าคุณสามารถจัดส่งตามคำสั่งซื้อหรือจะต้องเป็นรายการค้างส่ง

 1. ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  1. สำหรับไอเท็มวัสดุ ให้ป้อนค่าตัวเลขลงใน ฟิลด์ 'ยืนยัน' 'รายการค้างส่ง' และ 'ปฏิเสธ' อย่างน้อยหนึ่งฟิลด์
  2. สำหรับไอเท็มงานบริการ ให้เลือก ยืนยันหรือ ปฏิเสธ
 2. คลิก รายละเอียด ภายในบรรทัดไอเท็ม แล้วดำเนินการใดๆ ต่อไปนี้
  1. แก้ไขวันที่จัดส่งและวันที่ส่งมอบ ข้อมูลต้นทุนการจัดส่งและภาษี ข้อมูลการกำหนดราคาขั้นสูง และคอมเมนต์
  2. สำหรับปริมาณที่ถูกปฏิเสธ ให้เลือก เหตุผลในการปฏิเสธ ถ้าคุณเลือกฟิลด์ อื่นๆ สำหรับ เหตุผลในการปฏิเสธ จะต้องป้อนค่าลงในฟิลด์ คอมเมนต์
 3. คลิก ตกลง เมื่ออัพเดทรายละเอียดบรรทัดไอเท็มเสร็จสิ้นแล้ว
 4. คลิก ถัดไป
 5. คลิก ส่ง เพื่อส่งการยืนยันคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าแล้วกลับไปยังหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
ข้อมูลเพิ่มเติม

นำไปใช้กับ

การจัดซื้อ > คำสั่งซื้อ > การยืนยันคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว