Najčešća pitanja KB0397292
E-poruka
Kako mogu stvoriti potvrdu narudžbe?
Pitanje

Kako mogu stvoriti potvrdu narudžbe? Kako mogu potvrditi narudžbu?

Odgovor

Ako narudžba sadrži pojedinačne stavke ili usluge koje su privremeno nedostupne ili više nisu u ponudi, možete potvrditi dijelove narudžbe koje možete ispuniti te staviti narudžbu ostalih pojedinačnih stavki na čekanje ili odbiti pojedinačne stavke.

Kako biste poslali potvrdu narudžbe:

 1. Kliknite Workbench > Narudžbe (ili neku drugu pločicu u vezi s narudžbama).
 2. Kliknite broj narudžbenice koju želite potvrditi.
 3. Kliknite Stvori potvrdu narudžbe > Ažuriraj pojedinačne stavke.
 4. U odjeljku Zaglavlje potvrde narudžbe unesite broj potvrde. Možete dodati i procijenjeni trošak otpreme, procijenjeni porez i komentare.
 5. Izaberite Unesi informacije o otpremi i porezu na razini pojedinačne stavke ako želite unijeti procijenjeni datum otpreme, datum isporuke, trošak otpreme, trošak isporuke ili komentare za svaku pojedinačnu stavku koju potvrdite.

Sljedeći je dio potvrde narudžbe potvrđivanje ili odbijanje tih stavki kako biste obavijestili stranku je li narudžba moguća ili mora biti označena kao naručena, a neisporučena.

 1. Napravite jedno od sljedećeg:
  1. Za stavke materijala unesite numeričke vrijednosti u jedno ili više sljedećih polja: Potvrdi, Narudžba koja se mora čekati, Odbij
  2. Za stavke usluge izaberite Potvrdi ili Odbij.
 2. Kliknite Pojedinosti u pojedinačnoj stavci i napravite nešto od sljedećeg:
  1. Uredite datume otpreme i isporuke, informacije o troškovima otpreme i poreza, informacije o naprednom određivanju cijena te komentare.
  2. Za odbijene količine izaberite Razlog odbijanja. Ako u polju Razlog odbijanja odaberete Ostalo, morat ćete unijeti vrijednost u polje Komentari.
 3. Kad završite s ažuriranjem pojedinosti pojedinačne stavke, kliknite OK
 4. Kliknite Sljedeće.
 5. Kliknite Pošalji kako biste poslali potvrdu narudžbe svojoj stranci i vratili se na stranicu s pojedinostima narudžbenice.
Dodatne informacije

Primjenjuje se na

Nabava > Narudžbenice > Potvrda narudžbe

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost