Vanlige spørsmål KB0397292
E-post
Hvordan oppretter jeg en ordrebekreftelse?
Spørsmål

Hvordan oppretter jeg en ordrebekreftelse? Hvordan bekrefter jeg en ordre?

Svar

Hvis en ordre inneholder detaljposter eller tjenester som er midlertidig utilgjengelige eller ikke lenger er et tilbud, kan du bekrefte delene av ordren som du kan innfri, sette andre detaljposter som restordre eller avvise detaljposter.

Slik sender du en ordrebekreftelse:

 1. Klikk på Arbeidsbenk > Ordrer (eller en annen ordrebasert flis).
 2. Klikk på IO-nummeret du vil sende.
 3. Klikk på Opprett ordrebekreftelse > Oppdater posisjoner.
 4. I delen Overskrift for ordrebekreftelse angir du et bekreftelsesnummer. Du kan også legge til estimerte ekspedisjonskostnader, estimerte avgifter og kommentarer.
 5. Velg Oppgi ekspedisjons- og avgiftsinformasjon på detaljpostnivå hvis du ønsker å oppgi estimert ekspedisjonsdato, ekspedisjonskostnader ved leveringsdato, leveringskostnader eller kommentarer for hver tilbakemelding på detaljpost.

Den neste delen av ordrebekreftelsen er å bekrefte eller avvise disse posisjonene for å infomere kunden om ordren er mulig eller om den må settes som restordre.

 1. Gjør ett av følgende:
  1. For materialposisjoner oppgir du tallverdier i en eller flere av Bekreft, Sett som restordre og Avvis felt
  2. For tjenesteposisjon, velg Tilbakemeld eller Avvis.
 2. Klikk på Detaljer i en detaljpost, og gjør følgende:
  1. Rediger ekspedisjons- og leveringsdatoer, ekspedisjons- og avgiftsinformasjon, avansert prissettingsinformasjon og kommentarer.
  2. Fo avviste kvanta, velg Avvisningsgrunn. Hvis du velger Annet i feltet Avvisningsgrunn, må du oppgi en verdi i feltet Kommentarer.
 3. Klikk på OK når du er ferdig med å oppdatere detaljpostinformasjonen.
 4. Klikk på Neste.
 5. Klikk på Send, for å sende ordretilbakemeldingen til kunden og returnere til siden for innkjøpsordredetaljene.
Ytterligere informasjon

Gjelder for

Innkjøp > Innkjøpsordrer > Ordrebekreftelse

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern