Συνήθεις ερωτήσεις KB0397292
E-mail
Πώς θα δημιουργήσω μια επιβεβαίωση παραγγελίας;
Ερώτηση

Πώς θα δημιουργήσω μια επιβεβαίωση παραγγελίας; Πώς θα επιβεβαιώσω μια παραγγελία;

Απάντηση

Αν μια παραγγελία περιέχει αναλυτικές γραμμές ή υπηρεσίες που είναι προσωρινά μη διαθέσιμες ή δεν παρέχονται πλέον, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα μέρη της παραγγελίας που μπορείτε να ικανοποιήσετε, να μην εκτελέσετε παραγγελίες άλλων αναλυτικών γραμμών ή να απορρίψετε αναλυτικές γραμμές.

Για να υποβάλλετε επιβεβαίωση παραγγελίας:

 1. Πατήστε Πεδίο Εργασίας>Παραγγελίες(ή άλλο πλακίδιο βάσει παραγγελιών).
 2. Πατήστε τον αριθμό ΡΟ που θέλετε να επιβεβαιώσετε.
 3. Πατήστε Δημιουργία Επιβεβαίωσης Παραγγελίας> Ενημέρωση Στοιχείων Γραμμής.
 4. Στην ενότητα Κεφαλίδα Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, εισάγετε αριθμό επιβεβαίωσης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε το εκτιμώμενο κόστος αποστολής, τον εκτιμώμενο φόρο και τα σχόλια.
 5. Επιλέξτε Εισάγετε τις πληροφορίες αποστολής και φόρου στο επίπεδο αναλυτικής γραμμής αν θέλετε να εισάγετε την εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής, την ημερομηνία παράδοσης, το κόστος αποστολής, το κόστος παράδοσης ή σχόλια για κάθε αναλυτική γραμμή που επιβεβαιώνετε.

Το επόμενο μέρος της επιβεβαίωσης παραγγελίας είναι η επιβεβαίωση ή απόρριψη αυτών των ειδών για να ενημερώσετε τον πελάτη σας αν η παραγγελία τους είναι δυνατή ή θα πρέπει να μεταφερθεί στις ανεκτέλεστες παραγγελίες.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:
  1. Για είδη υλικού, εισάγετε αριθμητικές τιμές σε ένα ή περισσότερα από τα πεδία Επιβεβαίωσης, Ανεκτέλεστης Παραγγελίας και Απόρριψης.
  2. Για στοιχεία υπηρεσίας, επιλέξτε Επιβεβαίωση ή Απόρριψη.
 2. Κάντε κλικ στο Λεπτομέρειες εντός της αναλυτικής γραμμής και κάντε ένα από τα εξής:
  1. Επεξεργαστείτε τις ημερομηνίες αποστολής και παράδοσης, τις πληροφορίες κόστους αποστολής και φόρου, πληροφορίες σύνθετης τιμολόγησης και σχόλια.
  2. Για απορριφθείσες ποσότητες, επιλέξτε Αιτία Απόρριψης. Αν επιλέξετε Άλλο για το πεδίο Αιτία Απόρριψης, πρέπει να εισάγετε μια τιμή στο πεδίο Σχόλια.
 3. Κάντε κλικ στο ΟΚ μόλις ολοκληρώσετε την ενημέρωση των λεπτομερειών αναλυτικής γραμμής.
 4. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
 5. Κάντε κλικ στο Υποβολή για να αποστείλετε επιβεβαίωση παραγγελίας στον πελάτη σας και να επιστρέψετε στην σελίδα λεπτομερειών της εντολής αγοράς.
Πρόσθετες Πληροφορίες

Ισχύουν για

Προμήθειες > Εντολές Αγοράς > Eπιβεβαίωση Εντολής

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο