Często zadawane pytanie KB0397292
E-mail
Jak mogę utworzyć potwierdzenie zamówienia?
Symptom

How do I create an order confirmation?


Rozwiązanie
Pytanie

Jak mogę utworzyć potwierdzenie zamówienia? Jak mogę potwierdzić zamówienie?

Odpowiedź

Jeżeli zamówienie zwiera pozycje lub usługi, które są czasowo niedostępne lub nie są już oferowane, możesz potwierdzić części zamówienia, które możesz zrealizować, obsłużyć pozostałe zaległe pozycje zamówienia lub odrzucić pozycje.

Aby przesłać potwierdzenie zamówienia:

 1. Kliknij Obszar roboczy > Zamówienia (lub inny kafelek dotyczący zamówień).
 2. Kliknij numer zamówienia, które chcesz potwierdzić.
 3. Kliknij opcje Utwórz potwierdzenie zamówienia > Zaktualizuj pozycje.
 4. W sekcji Nagłówek potwierdzenia zamówienia wprowadź numer potwierdzenia. Możesz także dodać szacowany koszt wysyłki, szacowaną wysokość podatku oraz komentarze.
 5. Wybierz Wprowadź informacje o wysyłce i podatku na poziomie pozycji, jeśli chcesz podać szacowaną datę wysyłki, koszty wysyłki dla daty dostawy, koszty dostawy lub komentarze dla każdej potwierdzonej pozycji.

Kolejną częścią potwierdzenia zamówienia jest potwierdzenie lub odrzucenie tych pozycji w celu poinformowania klienta, czy jego zamówienie jest możliwe do realizacji czy będzie musiało zostać potraktowane jako zaległe.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  1. Dla pozycji materiału wprowadź wartości numeryczne w jednym lub kilku polach Potwierdź, Obsłuż zaległe pozycje zamówienia i Odrzuć
  2. Dla pozycji usług wybierz Potwierdź lub Odrzuć.
 2. Kliknij Szczegóły w ramach pozycji i wykonaj dowolną z poniższych opcji:
  1. Edytuj daty wysyłki i dostawy, informacje o kosztach wysyłki oraz podatku, szczegółowe informacje cenowe oraz komentarze.
  2. Dla odrzuconych ilości wybierz Powód odrzucenia. Jeśli wybierzesz Inne dla pola Powód odrzucenia, musisz wpisać wartość w polu Uwagi.
 3. Kliknij OK po zakończeniu aktualizacji szczegółów pozycji.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Kliknij Prześlij w celu wysłania potwierdzenia zamówienia do swojego klienta i powrotu do strony ze szczegółami zamówienia.
Informacje dodatkowe

Zobacz również


Dotyczy

Zakupy > Zamówienia > Potwierdzenie zamówienia

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność