Często zadawane pytanie KB0392544
E-mail
Jak zaktualizować swoje preferencje dotyczące powiadomień przez e-mail?
Symptom

How do I update my email notification preferences?


Rozwiązanie
Pytanie

Jak zaktualizować swoje preferencje dotyczące powiadomień przez e-mail?

Odpowiedź

Tylko administrator konta ma uprawnienia do edycji ustawień przekazywania zamówień, ustawień dotyczących powiadomień oraz ról użytkowników konta Ariba.

Aby zmienić otrzymywane powiadomienia i edytować powiązane adresy e-mail:

  1. W prawym górnym rogu aplikacji kliknij swoje inicjały > Ustawienia i wybierz Powiadomienia.
  2. Kliknij jedną lub wszystkie karty w zależności od wymaganych typów powiadomień (karty Ogólne, Sieć, DiscoveryOkreślanie źródeł zaopatrzenia i KontraktyWysyłanie wiadomości )
    • Możesz aktualizować adres(-y) e-mail dla każdego poszczególnego rodzaju powiadomienia poprzez zmianę adresu(-ów) w kolumnie Na adresy e-mail (jeden wymagany). Wprowadź do trzech adresów e-mail dla typu powiadomienia, oddzielonych przecinkami.
    • Możesz usunąć poszczególne powiadomienia poprzez odznaczenie pola znajdującego się obok powiadomienia, które chcesz zmienić.
  3. Kliknij Zapisz po zakończeniu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz także sprawdzić nasz Portal (Ariba Network Portal for Suppliers), gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące rozwiązania Ariba, fakturowania oraz pomocne artykuły objaśniające metody zarządzania swoim kontem Ariba.

Informacje dodatkowe

Powyższe instrukcje dotyczą jedynie ustawień e-maili z powiadomieniami. Możesz również kontrolować swoje ustawienia za pomocą konfiguracji Twojej metody Elektroniczne przekazywania zamówień.


Zobacz również

The above instructions only control the settings for notification emails. You can also control your settings by configuring your Electronic Order Routing method settings. If you are not the account administrator refer to How do I contact the account administrator for my company?Dotyczy

Administracja S2C
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administracja (administracja kontami nabywców i dostawców)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Discovery i Sourcing/scenariusz Punchout kontraktu

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność