ЧЗВ KB0392544
Имейл
Как да актуализирам моите предпочитания за имейл известия?
Симптом

How do I update my email notification preferences?


Разрешение
Въпрос

Как да актуализирам моите предпочитания за имейл известия?

Отговор

Само администратор на акаунт има право да редактира настройки за маршрутизация на поръчки, настройки за известия и потребителски роли, както за самия себе си, така и за всички подчинени потребители с акаунт в Ariba.

За да промените получаваните от вас известия и да редактирате свързаните имейл адреси:

  1. В горния десен ъгъл на приложението кликнете върху своите инициали > Настройки и изберете Известия.
  2. Кликнете върху един или всички табове, в зависимост от желаните видове известия, (табовете Общи, Network, Discovery, Sourcing & Contracts и Съобщения)
    • Можете да актуализирате имейл адресите за всеки отделен вид известие, като промените адреса/адресите в колоната Имейл адреси на получатели (един задължителен). Въведете до три имейл адреса за вид известие, разделени със запетаи.
    • Можете да премахнете конкретно известие, като премахнете отметката в квадратчето до известието, което искате да промените.
  3. Когато сте готови, кликнете върху Запазване.

В нашия портал (Ariba Network за доставчици) бихте могли да намерите допълнителна информация за Ariba, фактурирането и други полезни статии, обясняващи управлението на акаунти в Ariba.

Допълнителна информация

Горните инструкции се отнасят само за настройките за имейли с известия. Можете да контролирате настройките си и като конфигурирате настройките на метода Маршрутизация на електронни поръчки.


Вижте също

The above instructions only control the settings for notification emails. You can also control your settings by configuring your Electronic Order Routing method settings. If you are not the account administrator refer to How do I contact the account administrator for my company?Прилага се за

SAP Business Network за Procurement & верига за доставки > Discovery & Sourcing/Punchout сценарий за договор
SAP Business Network за Procurement & верига за доставки > Администрация (администриране акаунти на купувачи & доставчици)
Администрация на S2C

Условия за използване  |  Авторско право  |  Политика за сигурност  |  Поверителност