FAQ KB0392544
E-mail
Hoe werk ik mijn voorkeuren voor e-mailmeldingen bij?
Symptoom

How do I update my email notification preferences?


Oplossing
Vraag

Hoe werk ik mijn voorkeuren voor e-mailmeldingen bij?

Antwoord

Alleen een accountbeheerder heeft de bevoegdheid om de instellingen voor orderrouteringen en meldingen en om gebruikersrollen te bewerken voor zichzelf en voor alle subgebruikers met een Ariba-account.

Ga als volgt te werk als u de meldingen die u ontvangt en de gekoppelde e-mailadressen wilt wijzigen:

  1. Klik in de rechterbovenhoek van de toepassing op uw initialenInstellingen en selecteer Meldingen.
  2. Klik op één of op alle tabbladen, afhankelijk van de gewenste soorten meldingen (de tabbladen Algemeen, Netwerk, Ariba Discovery, Inkoop & contracten en Messaging)
    • U kunt de e-mailadressen voor elk afzonderlijke meldingssoort wijzigen door de adressen te wijzigen in de kolom Naar e-mailadressen (één verplicht). Voer maximaal drie e-mailadressen per meldingssoort in, gescheiden door komma's.
    • U kunt een bepaalde melding verwijderen door de selectie van het vakje naast de specifieke melding die u wilt wijzigen ongedaan te maken.
  3. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Voor meer informatie kunt u ook onze Portal bezoeken: Ariba Network Portal for Suppliers(Ariba Networkportal voor leveranciers). Hier vindt u informatie over Ariba, Facturering en nuttige artikelen over het beheer van uw Ariba-account.

Aanvullende informatie

De bovengenoemde instructies zijn alleen van toepassing op de instellingen voor e-mailmeldingen. U kunt uw instellingen ook beheren door uw methode-instellingen voor Elektronische orderroutering te configureren.


Zie ook

The above instructions only control the settings for notification emails. You can also control your settings by configuring your Electronic Order Routing method settings. If you are not the account administrator refer to How do I contact the account administrator for my company?Van toepassing op

S2C-beheer
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Beheer (beheer van inkoper- en leveranciersaccounts)
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Discovery & Sourcing/Contracts - PunchOut-scenario

Gebruiksvoorwaarden  |  Copyright  |  Veiligheidsverklaring  |  Privacy