Συνήθεις ερωτήσεις KB0392544
E-mail
Πώς ενημερώνω τις προτιμήσεις ειδοποίησης του email μου;
Σύμπτωμα

How do I update my email notification preferences?


Επίλυση
Ερώτηση

Πώς ενημερώνω τις προτιμήσεις ειδοποίησης του email μου;

Απάντηση

Μόνο ένας διαχειριστής λογριασμού έχει την εξουσιοδότηση επεξεργασίας των ρυθμίσεων φασεολογίου εντολών, των ρυθμίσεων ειδοποιήσεων και των ρόλων χρηστών τόσο για τον εαυτό του όσο και για δευτερεύοντες χρήστες σε Λογαριασμό Ariba.

Για να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις που λαμβάνετε, και να επεξεργαστείτε την/τις σχετική/ές διεύθυνση/εις email:

  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σας > Ρυθμίσεις και επιλέξτε Ειδοποιήσεις.
  2. Κάντε κλικ σε μία ή σε όλες τις καρτέλες ανάλογα με τους επιθυμητούς τύπους ειδοποίησης (Γενικά, Δικτυο, Ανακάλυψη, Προσδιορισμός Προμηθευτή & Συμβόλαια και Ανταλλαγή Μηνυμάτων)
    • Μπορείτε να ενημερώσετε τη/τις διεύθυνση/εις email για κάθε μεμονωμένο τύπο ειδοποίησης αλλάζοντας τη/τις διεύθυνση/εις στη στήλη Σε διευθύνσεις email (απαιτείται μία) . Εισάγετε μέχρι τρεις διευθύνσεις email ανά τύπο ειδοποίησης, διαχωριζόμενες με κόμμα.
    • Μπορείτε να διαγράψετε μια συγκεκριμένη ειδοποίηση αποεπιλέγοντας το πλαίσιο δίπλα στην συγκεκριμένη ειδοποίηση που θέλετε να αλλάξετε.
  3. Πατήστε Αποθήκευση όταν τελειώσετε.

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε το Portal (Ariba Network Portal για Προμηθευτές) όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Ariba, την Τιμολόγηση καθώς και χρήσιμα άρθρα που επεξηγούν τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας στο Ariba.

Πρόσθετες πληροφορίες

Οι προαναφερθείσες οδηγίες ελέγξτε μόνο τις ρυθμίσεις για τα emails ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις μεθόδου Δρομολογησης Ηλεκτρονικής Παραγγελίας.


Δείτε επίσης

The above instructions only control the settings for notification emails. You can also control your settings by configuring your Electronic Order Routing method settings. If you are not the account administrator refer to How do I contact the account administrator for my company?Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Διαχείριση (Διαχείριση Λογαριασμού Προμηθευτή και Αγοραστή)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Σενάριο Punchout Αναζήτησης & Προμήθευσυς/Σύμβασης
Διαχείριση S2C

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο