คำถามที่ถามบ่อย KB0392544
อีเมล์
ฉันจะอัพเดทการกำหนดลักษณะการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะอัพเดทการกำหนดลักษณะการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ได้อย่างไร?

คำตอบ

มีเพียงผู้ดูแลบัญชีเท่านั้นที่มีสิทธิแก้ไขการตั้งค่าการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ รวมไปถึงการตั้งค่าการแจ้งให้ทราบ และบทบาทของผู้ใช้ ทั้งของผู้ดูแลเองและของผู้ใช้ย่อยทั้งหมดที่มีบัญชี Ariba

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบการแจ้งให้ทราบที่คุณได้รับและแก้ไขอีเมล์แอดเดรสที่เกี่ยวข้อง:

  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก ชื่อย่อของคุณ > การตั้งค่า และเลือก การแจ้งให้ทราบ
  2. คลิกแท็บอย่างน้อยหนึ่งแท็บตามประเภทการแจ้งให้ทราบที่ต้องการ (แท็บ ข้อมูลทั่วไป, Network, Discovery, การจัดหาและสัญญา และ การรับส่งข้อความ)
    • คุณสามารถอัพเดทอีเมล์แอดเดรสสำหรับแต่ประเภทการแจ้งให้ทราบได้โดยการเปลี่ยนแอดเดรสในคอลัมน์ อีเมล์แอดเดรสของผู้รับ (ต้องป้อนอย่างน้อยหนึ่งรายการ) โดยให้ป้อนอีเมล์แอดเดรสไม่เกินสามรายการต่อประเภทการแจ้งให้ทราบ และคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายจุลภาค
    • คุณสามารถเอาการแจ้งให้ทราบที่เฉพาะเจาะจงออกได้โดยยกเลิกการเลือกกล่องที่ติดกับการแจ้งให้ทราบที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. คลิก เก็บบันทึก เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณยังสามารถตรวจสอบ Portal ของเรา (Ariba Network Portal for Suppliers) ที่คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ Ariba, การวางบิลและบทความที่เป็นประโยชน์ที่อธิบายวิธีการจัดการบัญชี Ariba ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำที่กล่าวข้างต้นมีไว้สำหรับควบคุมการตั้งค่าอีเมล์แจ้งให้ทราบเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังควบคุมการตั้งค่าโดยกำหนดรูปแบบการตั้งค่าวิธี การกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์ ได้อีกด้วย


นำไปใช้กับ

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
S2C Administration

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว