หมายเหตุของฝ่ายบริการลูกค้า KB0393484
อีเมล์
ข้อผิดพลาด: "บริษัทของคุณได้เชื่อมต่อกับบริษัทผู้ซื้อนี้โดยใช้บัญชีและ Ariba Network ID (ANID) อื่นที่แตกต่างจากที่คุณใช้ในการเข้าสู่ระบบ"
คำถาม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดด้านล่างหมายถึงอะไร? 

บริษัทของคุณได้เชื่อมต่อกับบริษัทผู้ซื้อนี้โดยใช้ บัญชีและ Ariba Network ID (ANID) อื่นที่แตกต่างจากที่คุณใช้ใน การเข้าสู่ระบบ เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริษัทของผู้ซื้อรายนี้ คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ บัญชีที่เชื่อมต่อแล้ว กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของบริษัทคุณและขอให้สร้างคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ภายใต้ ANID (ANID)

คำตอบ

คุณได้รับข้อผิดพลาดนี้เนื่องจากชื่อผู้ใช้ที่คุณพยายามใช้ถูกเชื่อมโยงกับ ANID ที่ไม่ตรงกับ ANID ที่เชื่อมต่ออยู่กับโปรไฟล์ของบริษัทคุณซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมอีเวนท์ โดยบ่งชี้ว่าองค์กรของคุณมีมากกว่าหนึ่ง ANID

ถ้าคุณเชื่อว่าชื่อผู้ใช้ที่คุณมีถูกเชื่อมโยงกับ ANID ที่มีการเชื่อมต่อแล้ว กรุณาสอบถามผู้ดูแลบัญชีของบริษัทคุณเพื่อยืนยันว่าใช้ชื่อผู้ใช้ที่ถูกต้อง

ถ้าคุณยังไม่มีชื่อผู้ใช้ที่ถูกเชื่อมโยงกับ ANID ซึ่งมีการเชื่อมต่อแล้ว กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างชื่อผู้ใช้ใหม่และเข้าถึงอีเวนท์:

 1. กลับไปยังหน้าก่อนแล้วคลิก ลงทะเบียน
 2. ยกเลิกการเลือกเช็คบ็อกซ์ถัดจาก ใช้อีเมล์ของฉันเป็นชื่อผู้ใช้ของฉัน
 3. สร้างชื่อผู้ใช้ที่แตกต่างจากชื่อผู้ใช้ที่มีอยู่
  1. ชื่อผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเป็นอีเมล์แอดเดรสที่ถูกต้อง แต่ต้องมีลักษณะเหมือนอีเมล์แอดเดรส
  2. ตัวอย่างเช่น: ถ้าอีเมล์ของคุณคือ ชื่อ.นามสกุล@บริษัท.com ให้ใช้ ชื่อ.นามสกุล1@บริษัท.com
 4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ลงในฟิลด์ รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่าน
  1. รหัสผ่านนี้ต้องมีอย่างน้อยแปดอักขระ และมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  2. คุณสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกับบัญชีที่มีอยู่
 5. ตรวจทาน เงื่อนไขการใช้งาน และ ประกาศความเป็นส่วนตัวของ SAP Ariba แล้วเลือกเช็คบ็อกซ์ถัดจากแต่ละรายการเพื่อระบุว่าคุณยอมรับ
 6. คลิก ลงทะเบียน

อีเวนท์ควรปรากฏให้คุณเห็นแล้วในตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีชื่อผู้ใช้หลายชื่อ วิธีที่จะทำให้คุณเข้าถึงแต่ละชื่อได้โดยง่ายคือ เชื่อมโยง ID ผู้ใช้ของคุณ


นำไปใช้กับ

Strategic Sourcing > Sourcing Events
Supplier Lifecycle & Performance

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว