Svar på vanliga frågor KB0395737
E-post
Hur kontaktar jag kunden som standardkontoanvändare?
Fråga

Hur kontaktar jag kunden om jag har ett standardkonto?

Svar

Kontakta din kund så här:

  1. Ta fram det ursprungliga beställningsmeddelandet.
  2. Om kundavsnittet innehåller kontaktuppgifter, använd dem för att kontakta kunden.
  3. Annars kan du klicka på länken till din kunds e-postadress i avsnittet Från i inköpsorderinformationen. Detta öppnar ett nytt e-postmeddelande med e-postadressen till din kund ifyllt.

Din kund ansvarar för att följa upp din fråga.

Din kund kan hjälpa dig med frågor eller problem som rör:

Ytterligare information

Den här artikeln gäller endast för standardkonton. Om du är osäker på vilken typ av konto du har kan du se det uppe till vänster i applikationen när du har loggat in.


Gäller för

Ariba Network

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess