คำถามที่ถามบ่อย KB0399093
อีเมล์
ฉันจะส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีให้ลูกค้าได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีให้ลูกค้าได้อย่างไร?

คำตอบ

ข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่คุณสามารถส่งให้ลูกค้าได้มีด้วยกันสองประเภท คือข้อความที่ไม่มีเนื้อหาซึ่งจะไม่ขึ้นกับเอกสารธุรกรรม และข้อความที่มีเนื้อหาซึ่งจะถูกแนบลงในเอกสารธุรกรรมเฉพาะ (ใบแจ้งหนี้หรือคำสั่งซื้อ)

เมื่อต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ไม่มีเนื้อหาให้กับลูกค้า:

  1. คลิกแท็บ ข้อความ ที่ด้านบนของหน้าหลัก
  2. คลิกไอคอนรูปดินสอบนแถบ ค้นหา เพื่อเริ่มการสนทนาใหม่
  3. เลือกลูกค้าจากรายชื่อโดยคลิกไอคอน + หรือใช้ฟังก์ชันค้นหาเพื่อค้นหาลูกค้าที่ต้องการ
  4. ป้อนชื่อเรื่องลงในกล่องข้อความ ชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ เขียนข้อความ ทางด้านล่าง ถ้าต้องการเพิ่มเอกสารแนบ ให้คลิกไอคอนคลิปหนีบกระดาษ (ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB)
  5. คลิก ส่ง

เมื่อต้องการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเอกสารธุรกรรมบางอย่างให้แก่ลูกค้า:

  1. เปิดเอกสารแล้วคลิกแผง ข้อความ ที่ด้านล่างขวาของหน้า ซึ่งจะทำให้ข้อความถูกเชื่อมโยงเข้ากับเอกสาร
  2. ป้อนชื่อเรื่องลงในกล่องข้อความ ชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ข้อความของคุณลงในกล่องข้อความ เขียนข้อความ ทางด้านล่าง ถ้าต้องการเพิ่มเอกสารแนบ ให้คลิกไอคอนคลิปหนีบกระดาษ (ขนาดไฟล์สูงสุด 10 MB)
  3. คลิก ส่ง

เมื่อลูกค้าตอบกลับ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ คุณสามารถตอบกลับข้อความผ่านการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ หรือตอบในแท็บ ข้อความ ก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้าต้องเปิดฟีเจอร์การรับส่งข้อความเพื่อให้คุณส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังลูกค้าได้ ถ้าลูกค้าไม่เปิดฟีเจอร์นี้ คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยใช้ ข้อมูลที่ติดต่อ ที่ลูกค้าระบุไว้

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการกำหนดลักษณะการแจ้งการรับส่งข้อความ กรุณาดู ที่นี่

กรุณาจำไว้ว่า ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรเท่านั้นที่สามารถใช้ฟังก์ชันการส่งข้อความ เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้ที่มีบัญชีทั่วไปจะต้องอัพเกรดบัญชีของตน


นำไปใช้กับ

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว