Συνήθεις ερωτήσεις KB0396627
E-mail
Πώς θα αλλάξω την επαφή τιμολόγησης συνδρομής στο SAP Ariba Network;
Ερώτηση

Πώς θα αλλάξω την επαφή τιμολόγησης συνδρομής στο SAP Ariba Network;

Απάντηση

Η κύρια επαφή τιμολόγησης συνδρομής στο SAP Ariba Network είναι ο διαχειριστής λογαριασμού. Για να προσθέσετε επαφές τιμολόγησης ή ειδοποίησης:

  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής, πατήστε στα αρχικά σας > Συνδρομές Υπηρεσίας.
  2. Στην καρτέλα Επαφές , πατήστε Προσθήκη Επαφής.
  3. Καθορίστε τον τύπο επαφής (οι επαφές τιμολόγησης λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τιμολόγια των οποίων εκκρεμεί η πληρωμή, οι επαφές ειδοποίησης λαμβάνουν ειδοποιήσεις για τιμολόγια όταν η ημερομηνία πληρωμής έχει λήξει). Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι τρεις από αμφότερες τις επαφές τιμολόγησης και ειδοποίησης με μέγιστο επιτρεπτό αριθμό έξι επαφές.
  4. Εισάγετε τις πληροφορίες χρήστη.
  5. Κάντε κλικ στο Υποβολή.

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε το Portal (Ariba Network Portal για Προμηθευτές) όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Ariba, την Τιμολόγηση καθώς και χρήσιμα άρθρα που επεξηγούν τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας στο Ariba.

Πρόσθετες πληροφορίες

Για να έχετε πρόσβαση στις Συνδρομές Υπηρεσίας, πρέπει να είστε ένας διαχειριστής λογαριασμού ή ένας χρήστης με άδεια Διαχείριση Υπηρεσιών και Ιδιότητας Μέλους.

Υπάρχουν τρία είδη επαφών:


Ισχύουν για

Ariba Network > Subscription fees

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο