Często zadawane pytanie KB0396627
E-mail
Jak zmienić osobę do kontaktów w sprawie fakturowania subskrypcji SAP Ariba Network?
Pytanie

Jak zmienić osobę do kontaktów w sprawie fakturowania subskrypcji SAP Ariba Network?

Odpowiedź

Główną osobą do kontaktów w sprawie fakturowania subskrypcji SAP Ariba Network jest administrator konta. Aby dodać dalsze osoby do kontaktów w sprawie fakturowania lub monitowania:

  1. W prawym górnym rogu aplikacji kliknij swoje inicjały > Subskrypcje usług.
  2. Na karcie Osoby do kontaktów kliknij Dodaj osobę do kontaktów.
  3. Określ typ osoby do kontaktów (osoby do kontaktów w sprawie fakturowania otrzymują powiadomienia o fakturach, w przypadku których płatność jest wymagalna, osoby do kontaktów w sprawie monitowania otrzymują powiadomienia o fakturach z zaległą płatnością). Można dodać do trzech osób do kontaktów zarówno w sprawie fakturowania jak i monitowania z maksymalnie sześcioma osobami do kontaktów.
  4. Wprowadź informacje o użytkowniku.
  5. Kliknij Prześlij.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, możesz także sprawdzić nasz Portal (Ariba Network Portal for Suppliers), gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące rozwiązania Ariba, fakturowania oraz pomocne artykuły objaśniające metody zarządzania swoim kontem Ariba.

Informacje dodatkowe

Aby uzyskać dostęp do Subskrypcji usług, musisz być administratorem konta lub użytkownikiem z uprawnieniem Członkostwo uprzywilejowane i zarządzanie usługami.

Są trzy rodzaje kontaktów:


Dotyczy

Ariba Network > Subscription fees

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność