Svar på vanliga frågor KB0403017
E-post
Vad betyder kolumnerna i transaktionsaktivitetsrapporten?
Fråga

Vad betyder kolumnerna i transaktionsaktivitetsrapporten?

Svar

Transaktionsaktivitetsrapporten innehåller detaljerad information om transaktionsvolymen och dokument för alla dina kundrelationer.

När du visar denna rapport för en kvartalsvis faktura visar rapporten transaktionsvolymen och dokument för alla dina kundrelationer under det föregående kvartalet. När du visar transaktionsaktivitetsrapporten för en årlig faktura visar rapporten transaktionsvolymen och dokument för alla dina kundrelationer under de föregående 12 månaderna.

Du kan använda transaktionsaktivitetsrapporten för att matcha transaktionsvolymen för transaktionsavgifterna.

De sju första kolumnerna i rapporten (KöpareKöparens ANIDDokumenttypDokumentnummerDokumentdatumDokumentbelopp och Dokumentvaluta) innehåller allmän information om dina kunder och de dokument du har skickat och tagit emot.

Resterande kolumner visar detaljer om transaktionsbeloppen:

Ytterligare information finns på vår portal (Ariba Network-portal för leverantörer) där du kan hitta mer information om Ariba, fakturering och användbara artiklar om hur du administrerar ditt Ariba-konto.


Gäller för

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Subscription fees

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess