Vanlige spørsmål KB0403017
E-post
Hva betyr hver kolonne i transaksjonsaktivitetsrapporten?
Spørsmål

Hva betyr hver kolonne i transaksjonsaktivitetsrapporten?

Svar

Transaksjonsaktivitetsrapporten inneholder detaljert informasjon om transaksjonsvolumet og dokumentene for alle kundeforholdene dine.

Transaksjonsaktivitetsrapporten for en kvartalsvis faktura viser transaksjonsvolumet og dokumentene for alle kundeforholdene dine for forrige kvartal. Transaksjonsaktivitetsrapporten for en årlig faktura viser transaksjonsvolumet og dokumentene for alle kundeforholdene dine for de siste 12 månedene.

Du kan bruke transaksjonsaktivitetsrapporten til å avstemme transaksjonsvolumet for transaksjonsgebyrene.

De første sju kolonnene i rapporten (KjøperKjøperens ANIDDokumenttypeDokumentnummerDokumentdatoDokumentbeløp, og Dokumentvaluta) inneholder generell informasjon om kundene og dokumentene du har sendt og mottatt.

Resten av kolonnene inneholder detaljert informasjon om transaksjonsbeløpene:

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du også besøke portalen vår (Ariba Network-portal for leverandører) hvor du finner informasjon om Ariba, fakturering og nyttige artikler som beskriver hvordan du administrerer Ariba-kontoen din.


Gjelder for

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Subscription fees

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern