คำถามที่ถามบ่อย KB0396633
อีเมล์
ฉันจะกรอกข้อมูลโปรไฟล์ที่ขอโดยลูกค้าของฉันให้ครบถ้วนได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะกรอกข้อมูล โปรไฟล์ที่ขอโดยลูกค้า ของฉันให้ครบถ้วนได้อย่างไร?

คำตอบ

เมื่อต้องการค้นหาและกรอกแบบสอบถามที่สร้างโดยลูกค้าให้ครบถ้วน:

  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิกชื่อย่อของคุณ > โปรไฟล์บริษัท
  2. คลิกแท็บ ขอโดยลูกค้า
  3. เลือกลูกค้าจาก รายชื่อลูกค้า Sourcing โดยคลิกที่ชื่อลูกค้า
  4. กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน
  5. คลิก ส่ง

คุณสามารถคลิก เก็บบันทึกเป็นแบบร่าง เพื่อเก็บบันทึกค่าที่คุณแก้ไข โดยยังไม่ส่งการเปลี่ยนแปลงให้กับลูกค้า คลิก ละทิ้งแบบร่าง เพื่อเคลียร์การเปลี่ยนแปลงของคุณและแสดงข้อมูลล่าสุดที่คุณส่งให้กับลูกค้า

ถ้าคุณไม่มีตัวเลือกให้คลิก โปรไฟล์บริษัท กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูล โปรไฟล์ที่ขอโดยลูกค้า ให้ครบถ้วน ดังนี้

  1. เนวิเกตไปยัง แดชบอร์ด Ariba Sourcing ของคุณ
  2. คลิกที่ชื่อของลูกค้า
  3. คลิก ดูฟิลด์ที่ลูกค้าขอ ทางด้านซ้าย
  4. กรอกข้อมูลในฟิลด์ทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายดอกจัน (*) ให้ครบถ้วน
  5. คลิก ส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการดูวิดีโอ 'เคล็ดลับง่ายๆ' เกี่ยวกับหัวข้อนี้ กรุณาดู เคล็ดลับง่ายๆ สำหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรไฟล์คู่ค้า

เมื่อต้องการเข้าถึงแท็บ ขอโดยลูกค้า คุณต้องดำเนินการดังนี้

ถ้าคุณได้อัพโหลดใบรับรองการประกันภัย ใบรับรองความรับผิด นโยบายสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน หรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่ลูกค้าขอในแท็บ การรับรอง คุณอาจได้รับการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ที่ขอให้คุณอัพเดทข้อมูลเนื่องจากเอกสารใกล้ถึงวันหมดอายุแล้ว

นอกจากนี้ ถ้าโปรไฟล์แสดง เสร็จสมบูรณ์ แต่การเปิดโปรไฟล์แสดงสถานะ: ส่งโดย AribaSystem ที่ด้านบน กรุณาคลิก ส่ง เพื่ออัพเดทข้อมูล การทำเช่นนี้จะแจ้งระบบให้หยุดส่งการแจ้งให้ทราบ


นำไปใช้กับ

Ariba Network
Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
Strategic Contracts
Strategic Sourcing
Supplier Lifecycle & Performance > Modular Questionnaire

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว