Svar på vanliga frågor KB0396633
E-post
Hur fyller jag i profilen som min kund har begärt?
Fråga

Hur fyller jag i profilen som min kund har begärt?

Svar

Så här hittar du och fyller i det frågeformulär som kunden skapat:

  1. Klicka på dina initialer > Företagsprofil i det övre högra hörnet av applikationen.
  2. Klicka på fliken Begärd av kund.
  3. Välj kunden i listan Sourcing kundlista genom att klicka på kundens namn.
  4. Fyll i alla fält som markerats med en asterisk (*).
  5. Klicka på Skicka.

Du kan klicka på Spara som utkast för att spara värden som du har ändrat utan att skicka ändringarna till kunden. Klicka på Makulera utkast för att ta bort ändringarna och visa den senaste informationen som du skickade till din kund.

Om du inte har alternativet att klicka på Företagsprofil kan du följa stegen nedan för att slutföra Profil begärd av kund:

  1. Gå till din Ariba Sourcing-panel.
  2. Klicka på kundens namn.
  3. Klicka på Se fält som kunden har begärt att du ska fylla i på den vänstra sidan.
  4. Fyll i alla fält som markerats med en asterisk (*).
  5. Klicka på Skicka.
Ytterligare information

Gå till Snabbtips om frågeformulär för leverantörsprofil om du vill se en video med snabbtips inom detta ämne.

För att komma åt fliken Begärd av kund måste du:

Om du har läst in försäkringscertifikat, ansvarscertifikat, hälso- och säkerhetspolicyer för arbetsplatsen eller annan information till fliken Certifieringar på kundens begäran kan du få e-postmeddelanden om att uppdatera informationen när dokumenten närmar sig sina utgångsdatum.

Om profilen visar Slutförd men när du öppnar profilen ser du status: Skickad av AribaSystem överst så måste du klicka på Skickaför att uppdatera informationen. Systemet kommer då sluta skicka aviseringar.


Gäller för

Ariba Network
Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
Strategic Contracts
Strategic Sourcing
Supplier Lifecycle & Performance > Modular Questionnaire

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess