Svar på vanliga frågor KB0394499
E-post
Om jag redan har fakturerat min inköpsorder en gång, hur kan jag fakturera återstående belopp?
Fråga

Om jag redan har fakturerat min inköpsorder en gång, hur kan jag fakturera återstående belopp?

Svar

Vid uppläggning av en faktura i Ariba Network kan du lägga till eller ta bort varje enskild orderrad i fakturan i kolumnen Inkludera.

Orderrader där hela eller delar av beloppet redan har fakturerats har en grå växlingsikon () i kolumnen Inkludera. Dessa orderrader inkluderas inte i fakturan som standard.

Du kan dock lägga till dessa orderrader i fakturan genom att klicka på den grå växlingsikonen () så att en grön växlingsikon () visas. Du kan redigera fälten Kvantitet och Enhetspris för de inkluderade artiklarna för att uppdatera fakturans delsumma.

Ytterligare information

Var och en av dina kunder kan ha olika faktureringsregler. Vissa kunder låter dig bara redigera Kvantitet men inte Enhetspris.


Gäller för

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (inköpsordrar, fraktaviseringar och godsmottagningar)

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess