Najčešća pitanja KB0394499
E-poruka
Ako sam već jednom fakturirao svoju narudžbenicu, kako da fakturiram preostali iznos?
Pitanje

Ako sam već jednom fakturirao svoju narudžbenicu, kako da fakturiram preostali iznos?

Odgovor

Pri stvaranju fakture u Ariba Networku, u stupcu Uključi možete dodavati ili uklanjati svaku pojedinačnu stavku fakture.

Pojedinačne stavke koje ste već fakturirali na puni ili djelomični iznos prikazuju sivu ikonu prebacivanja () u stupcu Uključi. Prema zadanim postavkama, te pojedinačne stavke nisu uključene u fakturu.

Međutim, te pojedinačne stavke možete dodati fakturi klikom na sivu ikonu prebacivanja (), što uzrokuje pojavljivanje sive ikone prebacivanja () Možete urediti polja Količina i Jedinična cijena kako bi uključene stavke ažurirale podzbroj fakture.

Dodatne informacije

Svaka stranka može imati različita pravila fakturiranja. Neke će vam stranke omogućiti uređivanje samo Količina, a ne Jedinična cijena.


Primjenjuje se na

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost