Często zadawane pytanie KB0394499
E-mail
Jeśli już raz wystawiłem fakturę na moje zamówienie, jak mam wystawić fakturę na pozostałą kwotę?
Pytanie

Jeśli już raz wystawiłem fakturę na moje zamówienie, jak mam wystawić fakturę na pozostałą kwotę?

Odpowiedź

Podczas tworzenia faktury w Ariba Network kolumna Include pozwala na dodanie lub usunięcie każdej indywidualnej pozycji na fakturze.

W pozycjach, na które wystawiono już fakturę na pełną kwotę lub na jej część, wyświetla się szara ikona przełącznika () w kolumnie Include. Te pozycje nie są domyślnie uwzględniane na fakturze.

Jednakże można dodać te pozycje do faktury klikając szarą ikonę przełącznika (), co powoduje pojawienie się zielonej ikony przełącznika (). Można edytować pola Ilość oraz Cena jednostkowa dla uwzględnionych pozycji w celu aktualizacji sumy pośredniej faktury.

Dodatkowe informacje

Każdy z twoich klientów może mieć różne reguły fakturowania. Niektórzy klienci umożliwią jedynie edycję Ilości, a nie Ceny jednostkowej.


Dotyczy

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność