Vanlige spørsmål KB0394499
E-post
Hvis jeg allerede har fakturert innkjøpsordren én gang, hvordan fakturerer jeg for restbeløpet?
Spørsmål

Hvis jeg allerede har fakturert innkjøpsordren én gang, hvordan fakturerer jeg for restbeløpet?

Svar

Når du oppretter en faktura i Ariba Network, bruker du kolonnen Inkluder til å legge til eller fjerne hver enkelt posisjon i fakturaen.

Posisjoner der du allerede har fakturert for hele beløpet eller et delbeløp, viser et grått veksleikon () i kolonnen Inkluder. Disse posisjonene blir ikke inkludert i fakturaen som standard.

Du kan imidlertid legge til disse posisjonene i fakturaen ved å klikke på det grå veksleikonet (), som gjør at det vises et grønt veksleikon (). Du kan redigere feltene Kvantum og Enhetspris for de inkluderte posisjonene slik at fakturaens delsum oppdateres.

Tilleggsinformasjon

Kundene kan ha ulike faktureringsregler. Enkelte kunder lar deg bare redigere Kvantum, og ikke Enhetspris.


Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (innkjøpsordrer, leveringsmeldinger og varemottak)

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern