Najčešća pitanja KB0403017
E-poruka
Što znači svaki stupac u izvješću o transakcijskoj aktivnosti?
Pitanje

Što znači svaki stupac u izvješću o transakcijskoj aktivnosti?

Odgovor

U izvješću o transakcijskim aktivnostima navedene su detaljne informacije o obujmu i dokumentima transakcija za sve vaše odnose sa strankama.

Kad prikazujete to izvješće za tromjesečnu fakturu, u izvješću se prikazuju obujam i dokumenti transakcija za sve vaše odnose sa strankama iz prethodnog tromjesečja. Kad prikazujete izvješće o transakcijskim aktivnostima za godišnju fakturu, izvješće prikazuje obujam i dokumente transakcija za sve vaše odnose sa strankama u posljednjih 12 mjeseci.

Izvješće o transakcijskim aktivnostima možete upotrijebiti za usklađivanje prometa transakcija s naknadama za transakcije.

Prvih sedam stupaca izvješća (KupacANID kupcaTip dokumentaBroj dokumentaDatum dokumentaIznos dokumentaValuta dokumenta) pružaju opće informacije o strankama i dokumentima koje ste poslali i primili.

Ostali stupci pokazuju pojedinosti o iznosima transakcija:

Dodatne informacije možete pogledati i na našem portalu (Portal Ariba Networka za dobavljače) gdje se nalaze informacije o Aribi, fakturiranju te korisni članci o tome kako upravljati računom za Aribu.


Primjenjuje se na

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Subscription fees

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost