Najčešća pitanja 177174
E-poruka
Trebam pomoć za pristup događaju nabavljanja

Događaju nabavljanja na koji ste pozvani možete pristupiti na dva načina:

Ako događaj koji tražite nije na popisu stranice Prijedlozi i upitnici za Aribu, potražite ovdje korake za otklanjanje poteškoća.

Imajte na umu da za sudjelovanje u događaju nabavljanja najprije morate biti pozvani. Ako niste pozvani, obratite se kupcu.


Primjenjuje se na

Ariba Network
SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Sourcing

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost